Vil du ha en plass i styret til NATF? Eller kjenner du noen som bør ha en plass der? Nominasjonsprosessen til styrevalget 30. april er i gang.

Et styreverv i NATF gir en unik mulighet til å påvirke arbeidet i organisasjonen og bedre kårene for amatørteaterbevegelsen! Og er midt i blinken for den som vil være med å sette dagsorden for arbeidet i organisasjonen for perioden 2022 – 2024.

Alle medlemsgruppene har nå fått henvendelsen å komme med innspill på kandidater. Gruppene blir bedt om å ta det opp på et styremøte i gruppa, og høre om noen kunne tenke seg å påta seg et slik verv. Det trengs forslag på kandidater til styre, vara og valgkomité..

NATF har årsmøte hvert annet år. I år blir årsmøtet holdt i Trondheim den 30. april 2022. (Innkalling vil bli sendt alle medlemsgrupper i løpet av måneden.)

Innspill på kandidater kan sendes til e-post: helen@medlem.natf.no innen 1. mars 2022. Spørsmål? Slå gjerne på tråden på 418 50 555, så kan vi ta en liten prat.

Det NATF trenger er navn og kontaktinformasjon (telefon og e-post) til de foreslåtte kandidatene, og gjerne en kort beskrivelse om hvorfor dere ønsker å innstille denne/disse personen(e).
Innspillene fra medlemsgruppene våre blir sendt videre til valgkomiteen, som setter sammen en innstilling på kandidater til styreverv for perioden 2022 – 2024 til årsmøtet.

NATFs vedtekter: https://medlem.natf.no/om-natf/vedtekter/

Oversikt styrets sammensetning perioden 2020 -2022