Kjekt å vite

nyttig informasjon, råd og retningslinjer 
Under arbeid!

Festivaler

Teaterdagene 15. – 17. september 2023 – Lillehammer

 

 

Nyttige lenker

Studieforbundet kultur og tradisjon (VO-midler)
Frifond Teater (Støtteordning for lokal og frivillig teatervirksomhet med barn og unge)
DRAMAS (Manusformidling og rettighetsavklaring)
Spelhandboka (Nettbasert håndbok i teaterproduksjon)
NEATA (North-European Amateur Theatre Alliance)