Norsk Amatørteaterforbund (NATF) er en sammenslutning av amatørteatergrupper og foreninger/lag/stiftelser med amatørteater som del av sin virksomhet.

NATF skal jobbe for å:
Stimulere amatørteatervirksomheten i foreninger/lag og stiftelser for å fremme en allsidig amatørteatervirksomhet. Heve amatørteaterets kunstneriske nivå, og fremme dets sosiale og helsemessige betydning. Øke den allmenne forståelse og interesse for amatørteaterarbeid.
Virke som bindeledd mellom de enkelte foreninger/lag/stiftelser og de sentrale myndigheter. Dessuten bidra til samarbeid mellom organisasjoner med amatørteaterinteresser på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Sekretariatet ligger på Lillehammer. Der treffer dere generalsekretær Helen Hansen og kontorleder Anne Lise Olsen.
NATF bruker driftstøtten til: drift av forbundet, oppdatering av nettsiden, Teaterdagene samt annen service til medlemmene.

Landsmøtet blir avholdt annet hvert år – innen utgangen av april, og er NATFs øverste organ.
Alle medlemsgrupper kan stille med en delegat med tale-, forslags- og stemmerett. I tillegg kan medlemsgruppene stille med observatører.

NATF har tilknytninger til diverse informasjonsbanker til bruk for medlemmene. Der kan man få oversikter og opplysninger om manus, instruktører, scenografer, kursholdere osv.
Gjennom å være medlem i NATF kan medlemsgruppene få økonomisk støtte for bl.a. innøving og opplæring i forbindelse med teaterforestillinger hos Studieforbundet kultur og tradisjon.
I tillegg har NATF et svært godt forsikringstilbud til lagene gjennom forsikringsselskapet if…

LES MER OM MEDLEMSFORDELER OG MEDLEMSKONTINGENTEN HER

SOM MEDLEMMER I NATF MÅ DERE GJERNE BRUKE LOGOEN VÅR PÅ PLAKATER OG EGNE NETTSIDER FOR Å SYNLIGGJØRE AT DERE ER EN DEL AV ET STØRRE FELLESKAP.
Last ned logoene i lenkene under.