Bli medlem

Som medlem i NATF er dere en del av Norges største teatermiljø.
Alle grupper som arbeider med teatervirksomhet på amatørbasis, kan være medlem.
NATF er også åpent for personlig medlemskap.


For innmelding av gruppemedlemskap eller personlig medlem:

(oversikt over priser finner du nederst på siden)

[su_button url=»https://medlem.medlem.natf.no/» icon=»icon: user»]Jeg ønsker å bli medlem![/su_button]

 

 

Medlemsfordeler i NATF:

 • Kurs: NATF sentralt arrangerer årlig forskjellige teaterfaglige kurs (medlemsrabatt)
 • Informasjon: Vi holder dere orientert om hva som rører seg i teaterlandskapet og formidler oversikt festivaler og kurs, nasjonalt og internasjonalt.
 • Gjennom Studieforbundet Kultur og Tradisjon er det mulig å hente ut voksenopplæringsmidler.
 • Momskompensasjonsordning.
 • Selvbetjent og brukervennlig billettsalg og kassasystem gjennom Hoopla.
 • Teaterservice: Vi gir deg råd og vink i teaterfaglige spørsmål, manus, økonomi med mer.
 • Tilbud om forsikringsordning hos if… via medlemskap hos NATF.
 • Elektronisk medlemsarkiv + arkiv over gruppens oppsetninger og kursaktivitet. Som medlemslag vil leder/kontaktperson i laget få tildelt eget brukernavn og passord for pålogging til lagets egne sider i medlemsdatabasen, via NATFs hjemmeside. Innlogget kan man oppdatere medlemslisten i egen gruppe. Man kan sende e-post til alle medlemmene i laget og skrive ut etiketter til medlemmene om du ønsker å sende informasjon per post. Man kan også legge inn kursaktivitet, produksjoner og forestillinger laget har gjennomført og aktiviteten rapporteres til NATF sentralt med et tastetrykk. Disse opplysningene lagres i et arkiv slik at laget til enhver tid har oversikt over hvilke produksjoner de har satt opp samt sin egen kursaktivitet.
 • Tilgang til database med instruktører og kursholdere over hele landet via nettsiden.
 • Tilbud om juridisk bistand for medlemsgrupper i NATF. Noen ganger hender det at ting kan bli litt kompliserte og det oppstår situasjoner hvor det er uklart hvor man står rent juridisk. Det være seg uenigheter i forbindelse med inngåtte kontrakter, mangelfulle avtaler etc. NATF tilbyr sine medlemslag mulighet for juridisk rådgivning som skal innebære en klar medlemsfordel når det gjelder økonomi, kvalitet og service, sammenlignet med om medlemslaget hadde kontaktet et advokatfirma uten å gå gjennom samarbeidsavtalen med Advokatfirma Lohne Krokeide AS
 • Norsk Amatørteaterforbund har inngått en avtale med Tripletex AS. Tripletex er et komplett, skybasert økonomisystem som kan tilpasses det behovet teaterlaget har for regnskapsførsel. Avtale og kontaktinformasjon finner du i dette dokumentet: Avtale Tripletex NY MEDLEMSFORDEL[961].
 • Kom og gå som dere vil! Hos Norsk Amatørteaterforbund er dere medlemmer så fremt dere har betalt medlemskontingenten for inneværende år. Hvis dere av ulike årsaker ønsker å ta et pauseår , står dere fritt til dette uten at dere skriftlig må melde dere ut hos oss med et årsmøtevedtak i egen gruppe. Så ingen bindingstid hos oss.

Gruppemedlemskap koster:
Kategori 1: 1 – 10 medlemmer kr. 1.000,- (m/forsikring kr. 1.400,-)
Kategori 2: 11 – 25 medlemmer kr. 2.000,- (m/forsikring kr. 3.000,-)
Kategori 3: 26 – 50 medlemmer kr. 2.500,- (m/forsikring kr. 4.500,-)
Kategori 4: 51 – 100 medlemmer kr. 3.500,- (m/forsikring kr.7.500,-)
Kategori 5: 101 medlemmer eller flere kr. 3.500,- (m/forsikring kr.7.500,- + kr. 40,- pr. pers over 100 medlemmer)

Personlig medlemskap koster:
kr.200,- (m/forsikring kr. 250,-)