Fikser du ikke rapporteringen sjøl? Ta kontakt.

Er dere medlem i NATF? Og har rapportert inn 2022-aktivitet? Hvis ikke venter Anne Lise Olsen i Norsk Amatørteaterforbunds sekretariat pent på informasjon. Gå inn i medlemsdatabasen og fyll ut – og trenger du hjelp er Anne Lise der. Det er tid for å rapportere – slik at NATF kan rapportere til myndighetene hvordan det står til med «vår del» av amatørteaterfeltet.

Rapportene blir også ditt eget teaterlags «historiebok» som du kan gå tilbake i – altså er en slik systematisk rapportering nyttig også for deg.

Dette er det NATF etterspør:

  • Tittel på produksjonen
  • Produksjonsår (nå 2022, men også hvis dere ikke har rapportert det før)
  • Om det er skuespill, revy/musikal eller danseshow
  • Egen produksjon eller ferdig manus
  • Over eller under 45 minutter
  • Antall forestillinger
  • Antall publikum totalt
  • Antall deltakere i hele produksjonen