300.000 av Kulturdirektoratets bevilgning er øremerket teatersport – som vi markerer med bilde av de unge vinnerne i fjorårets NM.

Kulturdirektoratet har bevilget 2,2 millioner kroner til drift av Norsk Amatørteaterforbund i år. Det innebærer en prisvekstjustering på to prosent. Direktoratet har dessuten øremerket 300 000 kr av bevilgningen til satsning på teatersport.

På siste årsmøte i Norsk Amatørteaterforbund ga delegatene uttrykk for ambisjoner på vegne av NATF; ambisjoner om fulle kurs under Teaterdagene, ambisjoner om enda tettere bånd mellom medlemsgruppene og styret, og ambisjoner om vekst for NATF.

Styreleder:
Janne Aasebø Johnsen, Lillehammer (repr. Lillehammer amatørteater)

Styremedlemmer: 
Espen Kvark Kvernbergh, Oslo
Kristin Friborg, Grua (repr. Hadeland Teaterlag)
Emil Husby, Trondheim (repr. Improoperatørene)
Frida Oline Evensen Winter, Porsgrunn

Vararepresentanter til styret:
Ragnhild Arntsen, Tiller (repr. Sjiraffen Kultursenter)
Anette Finnanger, Hagan (repr. Nittedal Teater)
Gro Lystad, Asker (repr. Riddarsprang-laget)