Vil benkene fylles opp igjen – det er en bekymring mange deler.

«Vi har merket det økonomisk.» Dette er utsagnet flest slutter seg til når NATF utfordret medlemsgruppene og spurte hvordan koronaen hadde påvirket dem. 25 medlemsgrupper valgte å svare; 15 av dem var helt eller delvis enig i utsagnet mens bare fire var uenig.

Likevel merker sekretariatet i NATF optimisme og økende aktivitet i gruppene.

PUBLIKUMSUSIKKERHET
I tillegg til at økonomien har blitt påvirket er det usikkerhet om publikum vil komme tilbake. «Vi frykter at publikum vil svikte oss» er et utsagn 15 av 25 sier seg helt eller delvis enig i.

Dette stemmer også med hva nøkkelpersoner i medlemsgruppene har sagt i intervjuer med medlem.natf.no denne våren. Leder av Teaterkråkene i Moss, Ole Jacob Linberg, sa det slik: -Voksengenerasjonen har nok lagt seg til nye vaner de siste årene; det er greit med middag med gode venner hjemme – og Nettflix er en hard konkurrent om oppmerksomheten.

NYE MEDLEMMER – «GAMLE» ILDSJELER
I tillegg til spørsmålene om hvordan koronatida har slått ut på økonomi og publikum, stilte vi også spørsmål om hvordan gruppene synes det gikk med rekruttering av nye medlemmer og om de hadde mistet ildsjeler.

«Det blir vanskeligere å rekruttere nye medlemmer» er et utsagn som en tredel stiller seg nøytral til, litt over en tredel er enig og litt under en tredel uenig. Dette er et område hvor gruppene aktivt kan møte utfordringene.  Niels Petter Solberg, inspirator og pådriver i Boals Forumteater for Ungdom og Brosteinsteateret i Haugesund sa i et intervju tidligere i vår: -Koronatiden har vært en utfordring, men vi har aldri gitt opp. Vi fant gode løsninger som holdt arbeidsmoralen oppe. Det var mange som følte de trengte aktivitet og samhold. Det var få som falt av lasset. Rekruttering av noen nye medlemmer fikk vi også.

Påstanden «Vi har mistet ildsjeler» sa om lag halvparten seg enig i, mens omtrent like mange var uenige i påstanden.