Sjiraffen kultursenter, som også er en NATF-gruppe etablert av og ledet av Ragnhild Arntsen er tildelt Trondheim kommunes kulturpris for 2021. De deler prisen med kunstner Anne Karin Furunes.

Les mer om Ragnhild og Sjiraffen her.

Utdelingen skjedde under Trondheim Symfoniorkester & Operas konsert, og vinnerne fikk overrakt sine velfortjente priser av varaordfører Mona Berger og kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise.

Prisvinnerne får hver en miniatyr av statuen «Go´dagen», eller Torgkona som vi også kjenner den som, laget av billedkunstneren Tone Thiis Schjetne. De får også 35 000 kroner hver og et diplom med trykk av tresnittet “Splitter + kobler” laget av kunstneren Ellen Sofie Griegel.

Norsk Amatørteaterforbund er stolte av at engasjementet som Ragnhild og de andre har vist, blir satt pris på av kommunen. Og vi gratulerer!

SYNLIGGJØR UTVIKLINGSHEMMEDE
Begrunnelsen for å gi Sjiraffen kulturprisen er at de synliggjør utviklingshemmede i kulturlivet. Kommunen skriver videre i sin begrunnelse: Sjiraffen har i ti år har drevet kunst- og kulturgrupper for mennesker med ulike funksjonsvariasjoner, både barn, ungdommer og voksne. Prisvinneren ønsker å bidra til å skape kulturelt mangfold ved at utviklingshemmede blir synlige i kulturfeltet, både ved å ta del i kulturen som aktører, og som publikum.

Sjiraffen kultursenter har i dag rundt 100 aktive medlemmer, og har opparbeidet seg til å være et aktivt ressurssenter som samarbeider med institusjoner over hele Norge og i utlandet. I år, i forbindelse med sitt 10-årsjubileum, arrangerer senteret jubileumsfestival der alle de ulike gruppene jobber med hvert sitt H. C. Andersen-eventyr.

Selv sier de om sin virksomhet: “Ved å ta folk på alvor, og å møte de der de er, vil vi la aktørene blomstre og bli ekte musikere, skuespillere og kunstnere. Det er viktig for alle mennesker å få utvikle de talentene man sitter inne med. Det er ikke et mål å bli den neste Wenche Foss eller Odd Nerdrum. Men å finne kunstneren i seg selv – sammen med andre som ønsker det samme”.

UTDELT SIDEN 1977
Trondheim kommunes kulturpris gis årlig til enkeltpersoner, institusjoner eller organisasjoner som har utmerket seg med fremragende innsats innen kultursektoren. Kulturprisen går til to kandidater. Den ene prisen tildeles aktører innenfor det profesjonelle kunst- og kulturområdet, og den andre aktører innenfor fritidskulturlivet.

Kulturprisen ble første gang utdelt i 1977 og priskomiteen oppnevnes av Trondheim bystyre.