Det er ikke gratis å drive amatørteater. Lokale myndigheter og lokalt næringsliv støtter opp – men vet dere som gruppe om de forskjellige «statlige» kildene til inntekter? Norsk Amatørteaterforbunds medlemsgrupper fikk over tre millioner kroner i «drahjelp» til økonomien sin gjennom disse ordningene i fjor.

-Sekretariatet i NATF hjelper stadig medlemsgruppene å finne ut av støtteordninger, og vil også iblant kunne søke for gruppa, sier generalsekretær Helen Hansen i NATF.

-Vi tror det er et stort og ubenyttet potensiale hos mange grupper for å bruke disse ordningene, og oppfordrer medlemmene å sette seg inn i tilbudene som finnes, eller ta kontakt for en prat.

-Vi ser av listene over hvem som benytter de forskjellige ordningene, at noen grupper går igjen og ser mulighetene. Når en telefonprat og litt papirarbeid kan gi 40.000 kroner på plussida eller momsen på titusener av kroner betales tilbake, er det lurt å vite om, og i større grad benytte seg av disse mulighetene.

Dessverre er det langt fra alle som vet om og bruker disse ordningene. Det kan være mange grunner til det. Noen vet nok rett og slett ikke om ordningene. Eller gruppa kan være løst organisert og de ser kanskje ikke behovet for å spe på med inntekter fra slike ordninger. Eller så passer ikke retningslinjene for ordningen inn i det som skal gjøres. Jeg tror at ofte er ildsjeler på den administrative sida, med mangeårig erfaring med å skaffe penger, som sikrer inntekter på denne måten, sier Helen, og legger til:

-Vi hjelper gjerne til. Det er jo også en av fordelene med å være medlem i NATF.

Status for «statlige» kilder til inntekter 2021:

  • FRIFOND: 15 av medlemslagene i Norsk Amatørteaterforbund fikk til sammen 665.500 kroner i Frifond-støtte i fjor. Frifond teater støtter lokal og frivillig kulturaktivitet for og med barn og unge, blant annet teater, laiv, nysirkus og impro. Gruppen må være på mer enn tre personer, og 1/3 av deltakerene under 26 år. Det gis opptil 40.000 kroner for å gjennomføre en forestilling, laiv eller festival.
  • STUDIEFORBUNDET KULTUR OG TRADISJON: 30 av Norsk Amatørteaterforbunds medlemsgrupper fikk voksenopplæringsstøtte i fjor fordi de organiserte øvingsperiodene som kurs. Total fikk NATF-grupper og NATF sentralt 921.000 kroner i voksenopplæringsmidler i 2021.
  • MOMSREFUSJON: 47 av medlemsgruppene til Norsk Amatørteaterforbund og NATF sentralt fikk tilbake til sammen 1.508.106 kroner i moms-kompensasjon. Dette er samme beløp som gruppene søkte om.
  • KULTURROM: Kulturrom er en støtteordning for å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår. Vi er kjent med at NATFs medlemsgruppe Bømlo Teater fikk støtte til sanganlegg og keyboard på kr. 33.000.

Vi hjelper gjerne medlemsorganisasjonene våre med tips og råd!
Ta kontakt: generalsekretær Helen Hansen tlf 418 50 555 eller evt. epost helen@medlem.natf.no