Fra prøvene på «Silhuett» – året oppsetning med Boals Forumsteater for ungdom».

Temaene er viktige og vanskelige. Og den dramatiske metodikken utfordrer ikke bare de 12 på scena, men også publikum. «Boals forumteater for ungdom» har premiere på «Silhuett» 19. mars – i Haugesund.

Boals Forumteater for ungdom & Brosteinsteateret | Haugesund | Facebook

Niels Petter Solberg etablerte dette teateret for 20 år siden. Han har et allsidig teaterliv bak seg; har blant annet regissert og forfattet en rekke teaterforestillinger i profesjonelle teatre, vært involvert i TV og er også bokforfatter.

TEATER OM UNGDOMS HVERDAG
Mer om dette siden, for vi begynner med det som skal skje.
-Dere tar stadig opp temaer rettet mot unge. Hvorfor det?
-Det er viktig at det produseres teaterforestillinger for ungdom og deres hverdag. Teateret skal reflekterer samfunnet vi lever i og hvilke utfordringer ungdom møter.

Og Forumteateret er en unik teaterform som utfordrer publikum til å la seg engasjere av temaet vi ønsker å belyse. Denne teaterformen utfordrer publikum for å forandre utfallet av historien, altså finne bedre løsninger på dramaturgien i vårt liv. Det handler om hvordan folk kan hjelpe hverandre eller seg selv.

Der hvor alle mennesker møter en eller annen form for undertrykkelse skal forumteateret ta opp kampen for et bedre liv. Mobbing, rasisme, vold, etc. farger livet til mange.

ET OPPGJØR MED UREALISTISK SKJØNNSHETSIDEAL
-Dere har tatt opp temaer som rusmisbruk, vold, rasisme, spisevegring, selvskading og ADHD. Og i år…?
-Årets tema er bodyshaming og kroppspress. «Boals forumteater for ungdom» ønsker å ta et oppgjør med kroppspress og et urealistisk skjønnhetsideal. Hver fjerde europeer føler seg ikke komfortable med kroppen sin, og nesten hver tredje har vært utsatt for bodyshaming.

Både gutter og jenter kan føle på kroppspress. Jenter føler ofte at de må være tynnere, og gutter føler ofte at de må ha mer muskler. Mange føler også at de bør ha en spesiell størrelse eller fasong på enkelte kroppsdeler. Når vi kommer i puberteten, forandrer kroppen seg. Da føler mange på at de ikke ser ut slik de ønsker seg. Det kan ramme selvfølelsen.

«Boals forumteater for ungdom» ønsker å få fram at alle er forskjellige, og at det er helt greit at kroppen din er som den er. Vi belyser tema og viser hvordan dette ødelegger ungdomsårene og skaper problemer som kan strekke seg over mange år. Vi som mennesker må forstå konsekvensene av hvordan negative kommentarer og mobbing kan føre til at mange er ukomfortable med sin kropp og utseende.

Her har alle en jobb å gjøre, sier Niels Petter.

-Hvordan finner dere stykker som involverer publikum?
-Forfatter og regissør er spesialist i forumteater og skriver teaterstykket som blir tilrettelagt for forumspill. Alle tema blir belyst med scener som foregår på skolen, hjemme og på fritiden. Dermed får vi flere miljø hvor problemstillingen oppstår.

TEATERMETODE SOM AKTIVISERER PUBLIKUM
-Vi må få en liten forklaring på navnet «Augusto Boals forumteater» – og hvordan Boals og hans teatersyn har gitt navn på ei ungdomsgruppe i Hemmingstad/Haugesund?
-Forumteatermetoden går ut på at den passive tilskueren må aktiviseres. Dette for å sette i gang en kjedereaksjon som kan stoppe misforståelser og vise mer empati og medmenneskelighet. Et offer kan ofte føle seg overveldet over sin egen situasjon, bli passivisert når alle utveier er prøvd og ingenting fører til en løsning.

Det unike med forumteateret er at publikum blir aktivisert ved å finne løsninger som bidrar til at historien i «Silhuett» kunne fått et annet utfall for de involverte. Svarene kan være mange, noen gjerne løsninger vi aldri har tenkt på før. Disse løsningene er motivert at det skal bli et positivt utfall.

-Siden dere har gjort et slik bevisst valg om metode – hva mener dere det gir?
-Forumteateret skaper dialog med publikum. Vi mener dialogen er veldig i viktig i det forebyggende arbeidet med tema som angår ungdom. Publikum får se scener hvor de må være mer objektive om de selv hadde opplevd disse situasjonene. At vi viser empati og varme for mennesker som opplever å bli urettferdig behandlet. Dette arbeidet har gitt oss mange positive tilbakemeldinger.

Vi har også tatt for oss vanskelige temaer som selvskading og spisevegring. Alltid i samarbeid med interesseorganisasjoner som sitter inne med ekspertise på tema.

KREATIVE LØSNINGER GA DRIFT I PANDEMITIDA
-Dere kom jo «på lufta» igjen i fjor etter 700 dagers venting. Hvordan har det gått med rekruttering siste året?-Vi har fremdeles den samme gjenger skuespillere, noen nye. Denne produksjonen har 12 deltagere på scenen fra 12-45 år. Under pandemien klarte vi å finne kreative løsninger på øving og fremførelser. Vi stoppet aldri opp og dermed hang aktørene med. Noe alle prioriterte og er glad vi klarte.

-Og forventinger til publikumsoppslutning, hvordan er det?
-Alle forestillingene er utsolgt, bortsett fra noen ledige seter på premieren den 19. mars. (red.anm. pr. 6. mars) Vi har solgt forestillingene til Den kulturelle skolesekken og Forberedende konfirmanter, slutter Niels Petter.