Her presenteres scenografien – med elementer som må flytte for hver øving.

Teater Eureka, teatergruppa der skuespillerne er tegnspråklige, viser komedien «Etasje 27» på Kultursenteret ISAK i Trondheim 12.-14. april. Veien fram til forestiling er ikke helt enkel, blant annet må mye tid og energi bruke på å flytte sceneelementer i lånte lokaler.

LÅNTE LOKALER = MYE TIDSTAP
Øvingene pågår for fullt, men helt problemfritt er dette ikke. Thomas Johannessen, daglig leder i Eureka, forteller:
-Øvelsene skjer i lokalet vi låner av Trondheim Døveforening. Vi har basert oss på at øvingene og forestillingene kan skje med full dynamikk, så lånte lokaler er langt fra ideelt.

Det skaper utfordringer og misforståelser i kommunikasjonen under øvelsene, og det skaper en ekstra utfordring for oss hver gang vi står på en ny scene som har andre størrelser og utstyr enn det vi i utgangspunktet har øvd på.

Lokalet vi øver i skal også brukes av andre i mellomtiden, så vi er nødt til å både sette opp og fjerne scenen hver gang vi skal øve. De største utfordringene våre handler om nettopp dette. Heldigvis har vi tålmodige og kreative personer med oss som alltid løser alle slags utfordringer, men dette er noe vi selvfølgelig helst skulle ha vært foruten, da det tar bort mye av motivasjonen og energien.

DRØMMEN OM EGET HUS
-Vi skulle helst hatt et eget og dedikert lokale til øvelsene, lagring av rekvisitter og kanskje til og med en egen scene som vi alltid kan bruke ved forestillingene våre. Vi håper derfor på at vi en gang i framtiden kan få på plass finansiering slik at vi kan gjøre det samme som Teater Manu i Oslo; En hel bygning for oss selv, som vi kan gjøre hva vi vil med. Da kan vi både øve og vise frem forestillinger der i tillegg til å utvikle oss videre, sier Thomas – og kommer med en oppfordring:

– Vi ville derfor satt stor pris på det om noen så oss og ville hjelpe oss med akkurat dette. Vi har virkelig et stort behov for et fast lokale der vi kan ha øvinger gjennom hele året, så kommer resten av seg selv.

-Går dere etter noe spesielt når det plukker ut skuespillere?
-Vi har hittil gjort det sånn at alle er velkomne og deretter tilpasset oss hverandre. Vi strekker oss langt for å få alle med i gruppa på en så bra måte som mulig.
Dette medfører imidlertid noen utfordringer, blant annet har enkelte helseproblemer som fører til mye fravær, og det bremser ned produksjonen.

TEGNSPRÅK TIL FLERE SAMTIDIG
-Andre spesielle utfordringer?
-Det å være hørselshemmet i seg selv en utfordring for enkelte, og da sikter jeg til for eksempel at det er umulig å følge med på to personer som snakker samtidig. Vi kan bare se på en person av gangen, og alle må derfor være veldig oppmerksomme på hverandre og følge godt med på hva som skjer rundt oss. Når skuespillerne skal bevege seg rundt på scenen, så er det noe utfordrende for regissøren å diktere skuespillerne og få deres oppmerksomhet innen rimelig tid.

Men, som tidligere nevnt, vi er svært tålmodige og har stått på for å opprettholde det gode humøret og motivasjonen til tross for de utfordringene, som i våre øyne helst og burde bli unngått for å bidra til et så godt psykososialt miljø som mulig.

EGENPRODUSERT DATA-ARMBÅND SOM VARSLER
-Nå har vi også i det siste begynt å få på plass en felles forståelse for hvordan teknologi faktisk kan hjelpe oss. Blant annet har datanerden i gruppa vår utviklet et selvlaget armbånd som vibrerer når han trykker på en knapp på pc-en sin, forteller Thomas – og forklarer hvordan det virker:
-Han kan velge å «pinge» enten kun et armbånd, eller en bestemt gruppe med armbånd. Armbåndet har også en egen knapp for å få alle andre armbånd til å vibrere når den trykkes inn. Dessuten er det også lagt til rette for at når knappen trykkes inn, så kan det spilles av en lyd og påvirke lyseffekter samtidig. For eksempel for å visualisere et skudd med pistol. Dette vil da signalisere til skuespilleren som står med ryggen til pistolen at skuddet er avfyrt ved at armbåndet vibrerer, lyset blinker, og bassen fra anlegget merkes på kroppen.

Er ikke det genialt?

Alt dette har han gjort helt fra bunnen selv med deler bestilt fra Amazon og sin egen IT-kompetanse, faktisk kostet alt dette kun 66 kroner per armbånd ekskludert batteri. Og alle de arbeidstimene han har lagt ned for å få dette gjort da! Alt i alt, vi har mange personer med forskjellige talenter og meninger som vi virkelig har god nytte av, men til felles har vi skuespill i oss, dette er en naturlig del av tegnspråk og er noe vi vil jobbe hardt for å utvikle videre, slutter Thomas Johannessen i Eureka.

ETASJE 27
«Etasje 27» handler om et hotell som møter en dårlig økonomisk periode, og blir nødt til å gjøre endringer for å lokke flere gjester til hotellet. Når de åpner etter endringene, går alt galt på alle mulige måter. Blant annet er det kun kjendiser som skal besøke toppetasjen, «Etasje 27».
Og akkurat der har svært få av de hotellansatte har vært før…