Amatørteatermiljøene i Norge er forskjellige. Noen gjør som de alltid har gjort, andre steder sprudler nyvinningene. Studentteateret Immaturus i Bergen sprudler; teater der publikum spiller, workshop om femininitet og maskulinitet og en gruppe som skriver for gruppe som spiller er på spilleplanen denne høsten.

Mer om dette senere, for først: Immaturus er ifølge Wikipedia latin og kan oversettes med «umodent». I studentsammenheng er det en tidligere strykkarakter ved norske universiteter! Immaturus ble startet rundt i 1990. Koronaen gjør at 30-års jubileet skal feries i november i år.

OPPVOKST MED AMATØRETEATER
Johanna Johansen (22) er fra Hurdal, har en BA i teatervitenskap og tar en BA i Medier og Kommunikasjon. Hun har gått gradene i teateret: -Jeg har vært med i Immaturus i tre år, og hatt en del forskjellige verv, så jeg tenkte at det neste var å stille til valg som teatersjef.

-Og det ble du. Hvorfor amatørteater?
-Jeg har en mor som er dramapedagog, så jeg har vært med på alle hennes prosjekter siden jeg var rundt syv år. Første gangen jeg var på en scene spilte jeg en katt for Hurdal Amatørteater 2007. Jeg gikk drama på videregående, og så ble jeg med i Immaturus da jeg flyttet til Bergen.

TEATER ER GØY – OG INFORMASJON TRENGS
-Hvordan står det til med Immaturus anno 2021?
-Dette semesteret har vi hatt en enorm oppgang fra hva vi hadde høsten 2020. Vi hadde rundt 80-85 medlemmer våren 2021, og nå har vi 130ish medlemmer – noe som jeg synes er utrolig kult!

-Hva er utfordringen med å drive et studentteater?
-Det er ikke store utfordringer med det å drive et studentteater, de som sitter i verv i styret, rådet, kunstneriske råd og som gruppeleder er folk som er glade i kultur og får glede ut av å være medlem hos oss. Den delen av å drive studentteater er for det meste bare gøy! svarer Johanna, og fortsetter:
-Vi ønsker å nå ut til alle studentene, og de kan være vanskelig å nå ut til. Her er det mange forskjellige skolesteder og studier der det er interesse for kultur og teater. Når de først er blitt medlemmer er de lettere å holde kontakt med. De fleste medlemmene våre er enten med i en produksjon, sitter i et verv i rådet, kr (kunstneriske råd) eller styret, men der vi kanskje trekker flest medlemmer er nok gruppene våre. Vi har syv forskjellige grupper dette semesteret, så det er alltid en gruppe man kan gå på i løpet av uken. Jeg synes det er et helt supert tilbud, og skulle ønske flere viste om det!

-Vanskelige å rekruttere?
-Når det ikke er korona, så går rekrutteringen litt av seg selv. Og det er nok mye fordi folk som vet hvem vi er får med vennene sine, og så kommer de som oftest tilbake semesteret etterpå.

KORONA-STOPP
-Men hva skjedde under koronaen? Full stopp?
-Under starten av korona, altså våren 2020 var det ganske full stopp. Det var vanskelig å få gjennomført, men det var flere som prøvde å holde gruppene i gang over Zoom. Da høsten kom var det ikke like strengt, og vi fulgte alle restriksjonene nøye for å kunne få kunne holde driften oppe. Det var veldig mange lange styremøter for å være sikre på at vi overholdt restriksjonene, og heldigvis fikk vi gjennomført en produksjon.

SPENNENDE PROSESS GIR SPENNENDE RESULTAT
Så til der vi startet, for Immaturus har spennende prosjekter på kalenderen. Johanna forklarer en nokså møysommelig, men svært så demokratisk prosess:
-Vi skiller mellom tre forskjellige typer prosjekter. Vi har hovedprodukjon, produkjon og mikroprodukjon. Så om man har lyst til å sette opp en forestilling hos oss så sender man en melding til Immaturus Rådet, som anonymiserer søknaden. Deretter blir den sendt videre til det kunstneriske rådet som diskuterer og stemmer. Så tar teatersjefen med seg avgjørelsen på styremøte, og der blir det stemt om styret vedtar KR sin avgjørelse.

-Slik kan det bli spennende arrangementer av. Som «Låst/Locked», der publikum er aktører og der manus ikke finnes.
-Jeg er utrolig imponert over innsatsen som de i produksjonen har lagt inn i prosessen, og jeg tror jeg snakker for både KR og styret når jeg sier at det var et enormt comeback for oss som et studentteater etter korona.

-Så står dere foran en workshop om femininitet og maskulinitet, der resultatet skal til en teaterfestival i Danmark. Hvorfor det?
-Så lenge som jeg har vært med i immaturus har vi alltid hatt et samarbeid med teaterfestivalen Quonga i Aarhus. Vi sender en forestilling til dem, og de sender en forestilling opp til oss. Jeg er usikker på hvordan samarbeidet oppstod, men det er veldig gøy at det fortsetter gjennom forskjellige teatersjefer. Denne workshopen ble sendt inn som en mikroproduksjon, og det var akkurat da kr skulle finne et prosjekt som vi kunne sende ned til Aarhus. Så det passet perfekt!

-Og to av gruppene deres, scenegym og skrivegruppe, har laget teater sammen?
-Bakgrunnen her var at scenegym hadde lyst til å ha en visning av hva de har jobbet med gjennom semesteret, og da tenkte jeg at det kunne jo vært hyggelig og skrivegruppen og scenegym lagde et samarbeid. Så kan man bli kjent med hverandre på tvers av grupper, og få hatt en forestilling til i løpet av semesteret. Samt at gruppene får vist seg frem også, sier Johanna Johansen.

Mye nyskapende å hente her, tror vi.