Representantene: fra Kulturrom, Studieforbundet kultur og tradisjon, Dramas og Norsk Amatørteaterforbund (Foto: Ivar Ødegaard)

Driver du med amatørteater? Eller vil starte? Du er ikke alene – mange organisasjoner står bak for hjelpe deg på vegen fra ide til ferdig stykke. Under Teaterdagene på Lillehammer tidligere i høst var det ikke bare teaterfaglige kurs, men også en samling for «støtteapparatet». Om du sitter i styret, tenker på hva dere skal spille, tenker økonomi eller på alt annet som skal på plass for at de på scena skal skinne; dette er organisasjoner du kan ha glede og nytte av hele tida.

Kristin Teigen Stasviken fra Studieforbundet Kultur og tradisjon fortalte om det 3-årige prosjektet «Åpent for alle», som gir ekstra økonomisk støtte til alle som lager kurs der språksvake kan delta. Flyktninger, innvandrere, funksjonssvake – mangfold er spennende og berikende.

Åpent for alle | Studieforbundet (kulturogtradisjon.no)

Trine Brembo Stokland og Rebekka Midgaard fra Dramas – en tjeneste for amatørteatergrupper og skoler/kulturskoler i Norge. Dramas formidler manus til lesing, behandler søknader om spilletillatelser og utbetaler royalties til rettighetshavere.

I manusbasen til Dramas finner du nærmere 3000 manustitler som du kan bestille for lesing eller fremføring. Dramas formidler også noter og musikk til en del musikkteaterverk.

Alle som registrerer seg kan bruke Dramas for å bestille manus til gjennomlesning. Når det gjelder fremføring, er det kun amatørteaterfeltet, skoler og kulturskoler Dramas klarerer rettigheter for.

Forsiden | dramas.no

Kulturrom presenterte en finansieringskilde som er lite brukt av; Kulturrom. De skal bidra til øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. Dette er en ordning som forutsetter en egenandel; men der minnet Marthe om at sparebankstiftelsene kan være gode å ha. Foreløpig har det vært få søkere fra amatørteater-Norge; men kanskje det blir flere nå?

Kulturrom – Tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler

Anne Lise Olsen i Norsk Amatørteaterforbund orienterte om medlemsfordelene til NATF. Stadig flere grupper har blitt medlemmer i det siste – og det med god grunn! Noen av fordelene:

  • Kurs: NATF sentralt arrangerer årlig forskjellige teaterfaglige kurs (medlemsrabatt)
  • Informasjon: Vi holder dere orientert om hva som rører seg i teaterlandskapet og formidler oversikt festivaler og kurs, nasjonalt og internasjonalt.
  • Gjennom Studieforbundet Kultur og Tradisjoner det mulig å hente ut voksenopplæringsmidler.
  • Selvbetjent og brukervennlig billettsalg og kassasystemgjennom Hoopla.
  • Momskompensasjonsordning
  • Teaterservice: Vi gir deg råd og vink i teaterfaglige spørsmål, manus, økonomi med mer.
  • Tilbud om forsikringsordninghos if… via medlemskap hos NATF.
  • Tilbud om juridisk bistandfor medlemsgrupper i NATF.
  • Norsk Amatørteaterforbund har inngått en avtale med Tripletex AS.

Bli medlem – Norsk Amatørteaterforbund (medlem.natf.no)