Elverum Barnemusikkteater fikk støtte til sin forestilling «Rockeulven og de 7 geitekillingene» i fjor. (Bilde fra deres nettside)

Det er fremdeles mye midler igjen i Frifond Teater-potten, forteller generalsekretær Martine Tønnessen i Frifond – og oppfordrer flere grupper til å søke!

Oppfordringen kommer etter at NATF-generalsekretær Helen Hansen har stilt spørsmål ved om hvorfor det ikke er en «organisasjonsboost» for teater. Dette er en midlertidig støtteordning som skal gå til aktivitet og rekruttering etter koronapandemien, og det er bare organisasjoner som har fått penger fra LNU Frifond tidligere (ungdomsorganisasjoner) som kan søke.

Martine Tønnessen i Frifond svarer at støtteordningen blir til i en dialog mellom LNU og (i dette tilfelle) Kulturdepartementet og får ikke til endringer nå. LNUs styre vil ta en vurdering av de ulike ordningene vi har for mindre justeringer til høsten.

Men det altså stadig «ordinære» midler å hente.

NATF hjelper gjerne medlemsorganisasjonene med regelverket.
Ta kontakt: generalsekretær Helen Hansen tlf 418 50 555 eller evt. epost helen@medlem.natf.no

Mer om Frifond Teater her: Om Frifond teater – Frifond

  • I fjor fikk 15 av medlemsgruppene i Norsk Amatørteaterforbund til sammen 665.500 kroner i Frifond-støtte.
  • Frifond teater støtter lokal og frivillig kulturaktivitet for og med barn og unge, blant annet teater, laiv, nysirkus og impro.
  • Gruppen må være på mer enn tre personer, og 1/3 av deltakerne må være under 26 år.
  • Søkergruppen og deltagerne må i tillegg gjennomføre prosjektet basert på frivillig arbeid. Hovedregelen er derfor at ingen skal få betalt for det de gjør i prosjektet, og det kan gis opptil 40.000 kroner for å gjennomføre en forestilling, laiv eller festival mens relevante kurs for gruppa kan støttes med inntil 10.000 kroner.
  • Det er ingen søknadsfrister og enkelt å søke.