Fra Kristinspelet i Sel i Gudbrandsdalen (Foto: Ivar Ødegaard)

Norsk Amatørteaterforbund har flere medlemsgrupper som driver med historiske spel. Spel opptar dessuten folk flest i store og små lokalsamfunn. De som ser det «store bildet» av spel-Norge er redaksjonen i Spelhandboka. De har nå laget en oversikt over spel-aktiviteten de siste årene som vi gjerne deler.

De har tatt med spel som ble avlyst som følge av korona i 2020 og 2021 dersom de ble annonsert først. De tar forbehold om at noen spel kan være oversett. (Spel som ble avlyst uten annonsering er selvsagt ikke registrert.)

Her er «spel-fakta»:

 • Det vises i snitt om lag 80 spel i Norge årlig.
 • Spel med handling fra tidsperioden 1600 – 1905 er klart mest dominerende. Dette inkluderer spel om tettstedsutvikling, industrihistorie, biografier (personer som har satt sitt preg på lokalsamfunnet), 1814 og nasjonsbygging.
 • Noen spilles hvert år , mens andre vises med 2 – 3 års mellomrom.
 • I perioden 2016 – 2021 (6 år) er det registrert 253 spel fra i alt 179 spelarrangører. Dette betyr at 74 arrangører produserer mer enn ett spel.
 • 73 av de 179 arrangørene er medlemmer i en regional eller nasjonal amatørteaterorganisasjon.
 • 106 spel har ingen direkte tilknytning til amatørteatret. (Dette er prosjekter hvor amatørteatret har en sentral plass, men hvor andre står for produksjonen; det er stiftelser og aksjeselskap (derav en rekke museer) og samarbeidsprosjekt uten oppgitt ansvarlig produsent. Dessuten teaterlag uten medlemstilknytning, prosjekter i gang satt av privatpersoner eller kommuner.

De 179 spelarrangørene er fordelt på følgende fylker:

 • Trøndelag 45
 • Viken 35
 • Innlandet 34
 • Vestland 16
 • Vestfold og Telemark 14
 • Møre og Romsdal 10
 • Nordland 9
 • Oslo 6
 • Rogaland 5
 • Troms og Finnmark 3
 • Agder 2

Spelhandboka vet ikke hvor mange frivillige og profesjonelle som er involvert i spel, hvor mange publikummere, hvor mange dugnadstimer og hvor mye spel omsetter for. Dette kan for øvrig bli en del av et større kartleggingsarbeid Spelhåndboka håper å finne midler til.

Ytterligere informasjon om spelene finnes på spelhandboka.no (norsk spelkalender) og på Spelhåndbokas facebookside.