Vi har tidligere skrevet at amatørteaterfeltet som NATF representerer «restarter» denne våren med svært mange forestillinger. Nå ser det også ut til at mange har benyttet koronaperioden til å lage planer for å oppgradere lokaler og/eller utstyr.

Ordningen «Kulturrom» bidrar økonomisk til øvingslokaler og gode tekniske vilkår, og ved deres søknadsfrist 1. mars var det kommet inn 371 søknader fra alle landets fylker. Det betyr at søknadsbunken hadde vokst med over 30%, sammenlignet med fjoråret. Det ble for øvrig søkt om 103 millioner kroner.

Norsk Amatørteaterforbund reklamerer gjerne for ordningen. NATFs medlemsgruppe Bømlo Teater fikk i fjor støtte til sanganlegg og keyboard på kr. 33.000. -Det var ikke vanskelig å søke på denne ordningen, sa daglig leder Øystein Kausrud på Bømlo den gangen.

Nå skal et fordelingsutvalg gå igjennom de 371 søknadene og fatte vedtak. Fordelingsutvalget er oppnevnt av styret og gjør vedtak på grunnlag av administrasjonens innstilling. Svar på søknadene forventes å sendes ut innen midten av juni 2022, og søknadsfrist for neste runde er 1. september.

-Den store pågangen til årets første søknadsfrist viser tydelig at landets kulturrom satser på en fremtid fylt av musikk, dans og teater. Vi blir optimistiske av å se at så mange søker tilskudd fra ordningen, men tallenes tale er klar; Det trengs mer midler til fordeling dersom det behovet vi nå ser skal kunne møtes, sier Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Kulturrom på deres nettside.

Mer om ordningen, og hvordan du kan søke, her finner du her: www.kulturrom.no