Hugin/Munin-prosjektet arbeider også for at flere unge skal skrive dramatikk. (illustrasjonsbilde.)

Her informasjon litt utenom det vanlige: Skriver du dramatikk for barn kan du få med deg en konferanse i Helsingfors, Finland 22. og 23. april. Konferansen er en del av Hugin/Munin-prosjektet som har mål om at flere skal lage teatermanus for barn.

Her er invitasjonen (på svensk):
Är du intresserad av teaterdramatik för barn? Här är konferensen för dej!

Den 22–23.4 arrangeras en kostnadsfri konferens i Helsingfors för alla som är  intresserade av dramatik för teaterspelande barn i åldern 9-15.

Konferensen är en del av ett flerårigt nordiskt samarbetsprojekt Hugin/Munin, vars syfte har varit att öka antalet spelbara manus för barn i åldern 9–15 år.

Föreläsare är bland annat dramatikern Ola Animashawun från London, den prisbelönta dramaturgen och dramatikern Laura Ruohonen från Finland och Jesper Halle, professor i dramatik från Norge.
Under konferensen diskuterar vi bland annat vikten av att barn och unga möter olika slags texter, hur vi kan stärka de ungas röst genom att erbjuda nyskrivna manus inspirerade av unga och om det finns konflikter mellan barngruppernas behov och de konstnärliga ambitionerna.

Deltagarna får också ta del av tre av de nyskrivna pjäser som har producerats inom Hugin/Munin-projektet och får höra författarna och pedagoger berätta om processen. Under konferensen kommer vi samtidigt att utvärdera de metoder som används under projektet.

Ett av målen är att konferensen skall generera nya samarbeten och nätverk, som i sin tur kan bidra med flera manus för målgruppen.

Evenemanget är kostnadsfritt, men kräver förhandsanmälan via hemsidan. Mera information om programmet, föreläsarna och projektet finns på hemsidan www.huginmunin.nu.

Som huvudarrangör för konferensen fungerar Finlands Svenska Ungdomsförbund.

Projektet Hugin/Munin drivs av åtta organisationer i Norge, Sverige och svenskspråkiga Finland.

Projektet finansieras av Nordisk Kulturfond, Nordisk Kulturkontakt, Svenska Kulturfonden i Finland, Letterstedska föreningen och Konstsamfundet i Finland.

Har du frågor om konferensen? Kontakta Sofia Wegelius, sofia@fsu.fi