(Utsnitt av Sagbruksteaterets plakat – Foto: Petter Almvik,, Namdalsavisa)

Norsk Amatørteaterforbund ønsker Sagbruksteateret velkommen som medlem, og vi gleder oss over at de nå skal bidra i feiringen av Namsos 175-årsjubileum – og det med nyskrevet musikkteater.

Kongelig besøk, klasseskille og kjærlighet i et lite samfunn er rammen for «Kongens portal», som Terje Adde har skrevet musikkteater om. Oppsetningen er et samarbeid mellom Namsos kommune og Museet Midt IKS v/Norsk Sagbruksmuseum, og manus og musikk er en gave fra Namsos kommune til museet i forbindelse med byens 175-årsjubileum. Vi skal også tilbake i tid i stykket, skriver medprodusent Ragnhild Glad i en epost til NATF:

FRA FATTIGGUTT TIL FIFFEN
Sent attenhundre-tall; Peter Torkilsen er en fattiggutt fra Øvre Eiker, men et arbeidsjern av rang, i sin jobb ved et sagbruk i Drammensvassdraget. Ryktet om hans kapasitet når etter hvert øret til eierne av Bangdalens interesseselskap. De får Torkilsen opp til Bangsund, og han starter ut med å gjøre små og større oppgaver rundt om på bruket og i skogen, og hvor enn det var behov for han. Hans iherdige innsats verdsettes av Collett og Nils Bjørum med flere, som kausjonerer, slik at Torkildsen får kjøpt seg et eget bruk, det som etter hvert blir til Spillum Dampsag og høvleri.

Torkilsen gjør alt rett, og bygger sakte. men sikkert opp et godt sagbruk, med kunder særlig i Nord-Norge, og helt over til England.  Han blir godt gift og får to døtre, og er en streng men rettferdig mann, og velgjører for sitt lokalsamfunn. Fra fattiggutt i Lier, til å omgås fiffen rundt Collett-familien, ingen liten bragd.

LOKAL KLASSEKAMP – INTERNASJONAL URO
På tross av hans popularitet, er Torkilsen en mann av sin tid. En nådeløs tid. For hardtarbeidende og fattige folk i og rundt sagbruket, er livet langt fra en dans på roser, og klasseskillet er tydelig som svart på hvitt. Det skal ikke mye til for å havne i uføret.

I 1907 er Kong Håkon på sin andre signingsferd langs Norskekysten, med kurs mot Namsos.  Med seg er hans kone, dronning Maud. Men en dansk-talende konge med en engelsk-talende dronning er ikke uproblematisk, siden man akkurat har gått ut av union med Danmark. At engelskmenn ble sett på som imperialister, hjalp heller ikke på populariteten til de nye kongeparet. For å bøte på dette, tar Kong Håkon med seg Fridtjof Nansen, i håp om at det skulle hjelpe på imaget. Han var jo hel, norsk ved.

TORKILSENS ARVESØLV BLIR SCENA
Det ble laget en stor flott portal i Havnegata i anledning dette besøket, og dette oppdraget med å bygge portalen, faller på sagbruket. Med dette som bakteppe har Terje Adde skrevet musikkteatret Kongens Portal. Etter lang ventetid kan stykket nå vises for publikum, i naturtro omgivelser, ved Norsk Sagbruksmuseum på Spillum. Peter Torkilsens arvesølv.