Det blir kanskje slik vi føler oss? (illustrasjonsfoto)

Fra 15. desember er det igjen nye korona-regler som berører amatørteaterfeltet. Den eksplosive økningen i smitte fører til ytterligere innstramming, bare en drøy uke etter forrige. Innstrammingen gjelder i all hovedsak:

  • Gruppestørrelse inntil 20 personer, 50 dersom det er faste, tilviste plasser.
  • 1 meters avstand, både utendørs og innendørs
  • Dersom mulig, vær ute.

Likevel, bruk fornuften; vurder gruppa, smittesituasjonen i kommunen, osv. Er du i tvil om gjennomføring av aktiviteter, ta kontakt med kommunelegen for å få råd og veiledning. Oppdatert informasjon skal være tilgjengelig på hjemmesiden til kommunen der du bor.

Fra regjeringens nettsider:
Offentlige arrangementer innendørs:

  • Uten faste tilviste plasser: Maks 20 personer.
  • Med faste tilviste plasser: Maks 50 personer.
  • Munnbindpåbud.

Offentlig arrangementer utendørs:

  • Uten faste tilviste plasser: Maks 100 personer.
  • Med faste tilviste plasser: 200 personer x 3.
  • Munnbind anbefales.

Idretts- og fritidsaktiviteter

  • Bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig for alle aldergrupper.

For oppdaterte råd:

Frivillighet Norge sin rettleder

Regjeringen

For spørsmål og svar omkring det frivillige feltet og smittevern

Nye (oppdaterte) tilskuddsordninger for frivilligheten via Lottstift