Rang

Ragnhild Arntsen – en driv kraft for å bruke teater til ALLES beste. (Foto: Ivar Ødegaard)

Noe er grunnleggende. Basic. Den innerste drivkraften. Ragnhild Arntsen, grunnlegger og daglig leder av Sjiraffen Kultursenter i Trondheim sier: -Vi tar det vi gjør på alvor. Vi skaper teater, kunst og menneskemøter!

Hun er selveste Sjiraffen Kultursenter – et sted med kultur og fritidsaktiviteter for barn, ungdom og voksne med psykisk og fysiske funksjonshemninger. Hennes stahet (å joda!), list (å joda!) og brennende trang til å bruke kultur som virkemiddel for å få folk til å vokse er grunnen til Sjiraffen.

Som hun selv sier: -Det balla på seg!

20-ÅRINGENS PÅGANGSMOT
Som 16-åring var hun med i en kommunal teatergruppe for utviklingshemmede. Etter noen år går det som det iblant gjør, kommunen ville legge ned. Og Ragnhild ble som 20-åring spurt om å ta over, og slik ble det. Året etter ble det også ungdomsgruppe, men Ragnhild ville ha mer: musikkgruppe, dansegruppe. Ideen om Sjiraffen var født.

-Jeg møtte noe motstand, det er riktig, men fikk med meg noen i interimstyre – og slik ble Sjiraffen til. Nå har vi 100 aktører fordelt på 12 grupper, og har aktivitet seks dager i uka. Og neste år har vi tiårsjubileum

Ragnhild er ikke til å stoppe når hun forteller: -Vi har et godt rykte, men for oss er det også viktig at Sjiraffen er mer enn enkeltgruppene. Det er del av en helhet. Vi ønsker å være diagnoseuavhengige; de som kommer til møter ansatte med høyere utdanning innen kultur og sosialfaglig arbeid. Og de har alle bakgrunn fra kunst og kultur.

FRA LITEN TIL «STOR»
-Så det har blitt stor butikk?
-Og vi leker ikke butikk! Vi levere på alvor.
-Men vegen dit?
-Stien, mener du. Det var vel ingen som hadde tråkket opp den stien før meg, og jeg følte meg nok litt alene først. Men etter hvert som flere kom til, er det blitt lettere. Det blir bedre resultat når mange tråkker stien.
-Og økonomien nå?
-Selvsagt alt for lite økonomi. Vi bruker vanvittig mye tid til å søke om midler. Og vi vil jo gjerne ha ressurser nok til å etablere grupper for å se om det har nytte.

FRA FYSISK TIL DIGITALT (OG DET VIRKET!)
-Vi må spørre: hva med koronatida?
-Vi måtte stenge ned ordinær drift – men vi flytta alt til digitale plattformer og hadde enormt mye oppfølging av våre aktører I en ellers vanskelig periode. Vi startet «karantenekanalen» – en YouTube-kanal som i løpet av 2020 hadde i overkant av 20.000 treff. Vi produserte mye til denne kanalen, og alle aktørene bidro fra der de befant seg. Aktørene fikk fire oppgaver i uka – der det vekslet mellom fysisk, kunnskap og kreativitet- de filmet og skrev og sendte inn, vi redigerte og la ut på kanalen vår. Så vi hadde mye aktivitet også under korona.

Undersøkelser gjort i etterkant viste at dette var mye av grunnen til at den mentale helsen til våre aktører holdt seg. Og særlig var foreldre takknemlige for at det var faste holdepunkt igjennom hele perioden med mange digitale tiltak.

Så korona ble for oss en veldig annerledes periode, men vi lærte enormt mye om digitale verktøy og hadde rundt 95 prosent oppmøte på alt av digital gruppeaktivitet under hele perioden.

RAGNHILD – I TEORI OG PRAKSIS
Ragnhild er utdannet lektor i Teater fra NTNU, og gjorde sin praktisk – teoretiske masteroppgave på Sjiraffen. Hun er opptatt av at alle utgjør viktige deler av fellesskapet, enten det er som aktør, instruktør, foresatt eller billettselger.
-Men hvor kommer engasjementet fra?
-Jeg har nok alltid villet stå opp for noe. På barneskolen sloss jeg med «nevan»! Det har jeg sluttet med – men jeg vil ha resultater. Alle skal føle seg sett, hørt og elsket – og få utvikle seg som kunstnere og som menneske på Sjiraffen.