Kvennstuguteatret er i 2014 del av det nasjonale 100 års-jubileet for Alf Prøysens fødsel med eget, nyskrevet stykke med premiere 13. juni.

Det er skrevet av Hogne Moe, leder for Prøysensenteret og er et syngespill laget spesielt for tunet i Kvennstugua. Det vil være med ca 50 aktører med skuespillere og statister. Stykket baserer seg på Alf Prøysens tekster og melodier.

Spilledager 2014:
Fredag 13. juni kl. 18.3o
Lørdag 14. juni kl. 17.oo
Søndag 15. juni kl. 17.oo
Mandag 16. juni kl. 18.3o
Ideen om et friluftsteater i Kvennstugua startet i 1992. Den ble unnfanget under forberedelser til OL-94 på Lillehammer. Det ga en ny giv og økt engasjement omkring lokale kulturaktiviteter.

Fem lokale lag (Vallset sanglag, Stange og Vallset musikkforening, Vallset folkedanslag, Vallset trekkspellag og Romedal og Vallset husflidslag) startet «Hu Dagmar prosjektet» i samarbeid med Hedmark Teater i 1993. Da det ble bestemt at Kvennstugua skulle bli spillarena, kom også Vallset kulturstier med i laget. Navnet ble etterhvert Kvennstuguteatret og siden har det vært forestillinger i juni hvert år.

Romedal og Vallset jente- og guttekorps og Væillsetrevyen er i ettertid også tilsluttet teateret. Kvennstuguteateret består nå av 8 lag og foreninger i Vallset, en representant fra hvert av disse lagene i tillegg til styreleder, økonomileder og produsent danner styret. I tillegg har teatret en egen sminkegruppe og masse frivillige som støtter opp om hver enkelt forestilling.

BILDET er fra en tidligere oppsetning.