Koronaen gir amatørteateret utfordringer også framover, og det er positivt at Kulturalliansen derfor kommer med forslag til regjeringen, mener generalsekretær Helen Hansen i NATF.

Kulturalliansen har utfordret Kulturdepartementet med to forslag til forbedringer av de økonomiske ordningene myndighetene har laget for å redusere skadene koronatiltak påfører frivilligheten.

De ber om at alle arrangementer, konserter, forestillinger som blir avlyst på grunn av epidemien kan søke kompensasjon, ikke bare de som ble forbudt av smittevernhensyn. Videre ber om en stimuleringsordning med 50 millioner kroner, som forvaltes av Studieforbund og Frifond-ordningen. Dette er midler som skal gå til aktiviteter som hjelper organisasjonene til å være aktive med godt smittevern og sammen med de faste lederne, dirigenter og instruktører.

POSITIVT INITIATIV
-Det er positivt at Kulturalliansen tar et slik initiativ. Det viser at også vår del av det frivillige kulturliv må støttes opp etter den vanskelige situasjonen vi nå har hatt lenge, og som vi også trolig vil få i framtida, sier generalsekretær Helen Hansen i NATF.

-Jeg har notert meg at regjeringen i Hurdalserklæringen har tatt inn over seg hvor viktig kultur og frivillighet er. Det lover godt når de skriver: «Kulturen bidrar til å skape både levende lokalsamfunn og et godt liv for den enkelte. Regjeringas kulturpolitikk vil derfor støtte opp under et åpent, inkluderende og mangfoldig kulturliv i heile landet.» Jeg er spent på hvordan de håndterer dette i den usikre situasjonen vi nå er i, sier Helen Hansen.

Kompensasjonsordningene for det frivillige kulturlivet er forlenget fram til sommeren.

DETTE ER KULTURALLIANSEN
Kulturalliansen er en sammenslutning for frivillige kulturorganisasjoner, stiftet i 2016. Norsk Amatørteaterforbund er en av 36 organisasjoner som er medlemmer av alliansen, som ble stiftet for å styrke det frivillige, organiserte kulturlivets posisjon og rammevilkår i samfunnet.