Lokaler å øve i og å spille i, er viktig. Nå foregår en større kartlegging av kulturlokaler i regi av Kulturalliansen (der NATF er medlemmer). Kommuner og kulturaktører ble oppfordret til å gå sammen med de frivillige kulturorganisasjonene om å gjennomføre kartlegginger lokalt. Kartleggingen har skutt fart de siste månedene, og budsjettet for tilskudd til kartleggere var brukt opp for 2022 da gladmeldingen kom fra Sparebankstiftelsen. De støtter kartleggingen med en og en halv million over de neste tre årene.

Norsk Amatørteaterforbund spurte nylig medlemsgruppene hvor fornøyde de er med lokalene de benytter. To tredeler svarte fornøyd eller svært fornøyd, en tredel svarte misfornøyd eller lite fornøyd (25 grupper svarte).

Dette viser at en registreringsjobb er viktig. Å ha tilgang til egnede lokaler er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre et levende kulturliv over hele landet.

Prosjektet vil gi kunnskap om lokaler som brukes til kulturformål – hvem som eier de, hvem som bruker de, og hvorvidt de er egnet til den bruken de har. Erfaringsmessig er dette innsikt og kunnskap som mange kommuner er interesserte i, siden de gjerne får spørsmål fra ulike aktører om tilgang til lokaler. Kommunene har også et ansvar for å sørge for at det er en likebehandling mellom ulike frivillige aktører når det kommer til anlegg og lokaler.

Et annet mål er å få kunnskap om tilgang og behov for utbedringer, og at opplysningene blir en nyttig kilde i kulturpolitikken for frivillige aktører, politikere og rammesettere. Innsikten bør også for mange være et godt utgangspunkt for å søke tilskudd.

Les mer her: Kulturlokaler — Kulturalliansen