Lydbord

I en undersøkelse som organisasjonen Kulturrom presenterte nylig ropes det varsku for mangel på sceneteknisk kompetanse. En uformell spørrerunde som Norsk Amatørteaterforbund gjorde tidligere i år, viser at denne utfordringen også finnes i amatørteatergruppene, men i noe mindre grad. Av de 24 gruppene som svarte på dette, svarte 7 at de ofte eller alltid har problemer å rekruttere slik kompetanse, mens 17 svarte at de sjelden eller aldri har problem i så måte.

Undersøkelsen «Forestillingen er avlyst», som ble offentliggjort 19. mai, viser altså at koronapandemien og påfølgende nedstenging av kulturlivet førte til at svært mange lys-, lyd- og sceneteknikere forlot bransjen og at rekrutteringen stoppet opp. En konsekvens av dette er at arrangører nå sliter med å få tak i teknikere til sine arrangement, og flere konserter og forestillinger blir avlyst, flyttet eller nedskalert. Rapporten fra Telemarksforskning skisserer potensielt store utfordringer innen sceneteknisk bransje i tiden fremover som vil få konsekvenser for hele kulturlivet i Norge.

Kulturrom selv betegner rapporten fra Telemarksforskning som ikke oppløftende.

Noen hovedpoenger:

  • 65 prosent av arrangørene i undersøkelsen svarte at de er usikre på om de har nok sceneteknisk kompetanse når samfunnet starter opp igjen for fullt.
  • 54 prosent av arrangørene svarer at det er sannsynlig (svært sannsynlig, sannsynlig og noe sannsynlig) at planlagte arrangementer ikke kan gjennomføres i 2022 på grunn av mangel på sceneteknikk.
  • 89 prosent av utleiefirmaene sier de kommer til å mangle lydteknikere, 75 prosent svarer at de kommer til å mangle lysteknikere og 89 prosent sier de kommer til å mangle riggere/scenearbeidere
  • Det er vanskeligere for arrangører å få tak i teknikere til sine arrangement og prisene har gått opp. Dette vil gi størst utslag for de mindre arrangørene.

Les hele rapporten her«Forestillingen er avlyst»

PS! ..og ta vare på deres sceneteknisk kompetanse!