Studieforbundet kultur og tradisjon tror at 2022 kommer til å bli mer et normalår når det gjelder voksenopplæring enn under tide med koronarestriksjoner. Derfor justerer de satsene til 115 kr pr time for timer med lærer.

Timesatsen var for 95 kr timen før pandemien slo til. Siste halvdel av 2020 justerte Studieforbundet opp timetilskuddet til 125 kr timen for å kompensere for tilrettelegging og smittevernhensyn. Dette nivået varte ut 2021.

Nye satser gjeld for nye søknader og allerede planlagte kurs som har fått godkjenning for 2022. Kurs som er avslutta får 125,- kroner pr time.

Total fikk NATF-grupper og NATF sentralt 921.000 kroner i slik støtte i 2021. NATF-grupper fra ti av landet fylker (kun Nordland mangler) fikk støtte. Totalt 30 av Norsk Amatørteaterforbunds medlemsgrupper arrangerte kurs de fikk støtte for i fjor.

Studieforbundet kultur og tradisjon er et studieforbund for mer enn 40 frivillige organisasjoner. Medlemsorganisasjonene driver opplæring i folkelig kultur som husflid, handverk, folkedans, teater, kystkultur og lokalhistorie. Studieforbundet fordeler statstilskudd fra Kunnskapsdepartementet.

Vil du vite mer?

Vi hjelper gjerne medlemsorganisasjonene våre med regelverket!
Ta kontakt: generalsekretær Helen Hansen tlf 418 50 555 eller evt. epost helen@medlem.natf.no

Mer om studieforbundet kultur og tradisjon her. Om Studieforbundet kultur og tradisjon