Kjærsti Gangsø ser med bekymring på at voksenopplæringstallene raser og frykter for at ildsjelene gir opp.

NATF-grupper fra ti av landet fylker (kun Nordland mangler) fikk voksenopplæringsstøtte i 2021. . Total har NATF-grupper og NATF sentralt fått ut 921.000 kroner i slik støtte i 2021.

Totalt 30 av Norsk Amatørteaterforbunds medlemsgrupper arrangerte kurs i fjor. Det går ikke an å sammenligne summer fylke for fylke, fordi NATF er ikke like mye representert overalt. Men Trøndelag er det fylket der det er dratt inn mest voksenopplæringsmidler til NATF-grupper – mer enn 320.000 kroner. Dette er mye takket være Sjiraffen Kultursenter. Nummer to av fylkene er Innlandet, som samlet fikk 235.000 kroner – vesentlig på grunn av NATF sentral og kursvirksomheten under Teaterdagene. Total har NATF-grupper og NATF sentralt fått ut 921.000 kroner i voksenopplæringsmidler i 2021.

FRYKTER AT ILDSJELENE GIR OPP
-Vi ser betydelig nedgang i aktivitet gjennom disse to siste årene, og vi er spent på hvor lang tid det tar å komme opp på normalt nivå, sier Kjærsti Gangsø, som er daglig leder i NATFs studieforbund «Studieforbundet kultur og tradisjon».

-Heldigvis ser det ut som om Kulturdepartementet er forståelige med hensyn til tilskuddene, slik at frivilligheten ikke mister tilskudd selv om aktiviteten er lavere. Det gjør det mulig for oss å bruke tilskuddene til å stimulere, noe vi har gjort i 2021 gjennom å ha egne tilskudd til motivasjonssamlinger. Det verste som kan skje framover er at ildsjelene, de som organiserer og skaper aktivitet, gir opp. Det håper jeg virkelig vi klarer å unngå. Og heldigvis så vi stort hopp i aktivitet i høst da gjenåpningen kom. Så nå er det bare å håpe på bedre tider og at den situasjonen vi er i nå ikke fortsetter, sier Kjærsti Gangsø.

IKKE FOR SENT Å FÅ 2021-STØTTE
Alle tall som er oppgitt, er tatt med forbehold. Det er nemlig ikke for sent å melde inn aktivitet fra 2021, dersom det ikke allerede er gjort.

Dersom rapportfristen er ute, gi beskjed, så blir deres frist utsatt. Siste frist for å få sende gjennom Kursportalen er 15.01. Ta kontakt med «Studieforbundet kultur og tradisjon». om du trenger hjelp for å få til rapportering, eller du ser at du ikke rekker fristen.

STADIG MULIG MED AKTIVITET OG KURS
Her er råd og påbud – men innholdet i disse endres jo ganske ofte – disse er gjeldende fram til 15. januar: Hold gruppa på maksimalt 20, og «hold meteren». Dersom mulig, vær ute.

Og når det gjelder publikum: Det er maksgrense på 20 personer (uten faste plasser) eller 50 personer (med faste plasser) på offentlige arrangement. Det er munnbindpåbud på slik arrangement. Det er anbefalt å utsette eller avlyse fritidsaktiviteter for voksne. Oppdatert informasjon skal være tilgjengelig på hjemmesida til kommunen din.