Logg deg inn – ved problemer: kontakt Anne Lise!

Anne Lise Olsen i Norsk Amatørteaterforbunds sekretariat venter spent på informasjon fra medlemslagene. Derfor denne utfordringen til alle medlemmer: sjekk at den ansvarlige i ditt lag gjør jobben! (med andre ord: mas litt på vegne av NATF!) Den ansvarlige i gruppe går inn i medlemsdatabasen og fyll ut – og trenger du hjelp er Anne Lise der.

For det er altså tid for å rapportere – slik at NATF kan rapportere til myndighetene hvordan det står til med «vår del» av amatørteaterfeltet. Rapportene blir også ditt eget teaterlags «historiebok» som du kan gå tilbake i – altså er en slik systematisk rapportering nyttig også for deg.

Dette er det NATF etterspør:

  • Tittel på produksjonen
  • Produksjonsår (nå 2022, men også hvis dere ikke har rapportert det før)
  • Om det er skuespill, revy/musikal eller danseshow
  • Egen produksjon eller ferdig manus
  • Over eller under 45 minutter
  • Antall forestillinger
  • Antall publikum totalt
  • Antall deltakere i hele produksjonen

PS! Og hvis du som leser ikke er med i ei gruppe som er medlem i NATF – meld dere inn! Og hvis du er med i ei gruppe som har organisasjonstilhørighet et annet sted – sjekk rapporteringsrutinene der. Dette er viktig for hele amatørteaterfeltet.