Grafikk, Adobe express

Som medlem i NATF, kan dere nå søke om momskompensasjon for 2023.

 

NATF tar seg av den formelle søkeprosessen til Lotteri- og stiftelsestilsynet (Lottstift), på vegene av alle våre medlemslag. Dersom deres lag skal søke momskompensasjon sender dere inn søknadsskjema og årsmøtegodkjent, revidert regnskap for 2023. NATF har valgt å søke momskompensasjon i forenklet modell som betyr at en gitt prosent av momsutgiftene vil bli refundert, med grunnlag i de totale driftskostnadene for deres teaterlag.

Søknadsfristen er 30. juni 2024 og NATF mottar momskompensasjon fra Lottstift i desember 2024. Momskompensasjonen utbetales uavkortet til medlemslagene så snart NATF mottar pengene.

For regnskapsåret 2022 søkte 49 av NATF sine medlemslag momskompensasjon, 100% av søknadssummen ble innvilget og det ble utbetalt kr 2 834 528 i kompensasjon. Vi oppfordrer alle våre lag å søke momskompensasjon for 2023!

Nyttige lenker:

Søknadsskjema
Egenerklæringsskjema for aksjeselskap
Informasjon momskomkompensasjon NATF
Informasjon om momskompensasjon på varer og tjenester Lottstift