Dramas arbeider også for at flere unge skal skrive dramatikk. (illustrasjonsbilde)

Dramas inviterer onsdag 15. mars kl 14-17 til «Dramas-dag». Dette for å gjøre folk bedre kjent med manus- og rettighetstjenesten for norsk amatørteater. Organisasjonen Dramas behandler søknader om manus/spilletillatelser og utbetaler royalties til rettighetshavere – en tjeneste for amatørteatergrupper og skoler/kulturskoler i Norge.

I manusbasen til Dramas finnes om lag 3000 manustitler som du kan bestille for lesing eller fremføring. Dramas formidler også noter og musikk til en del musikkteaterverk. Mange amatørteatergrupper har funnet stykket de vil spille i Dramas manusbase.

«Dramas-dagen» blir Dramas lokaler i kursrommet i første etasje i Øvre Slottsgate 2B, Oslo

Programmet er ikke ferdig. Her er likevel noen stikkord:

  • Hvordan går det egentlig med Dramas? Vi har vært gjennom uvanlige år. Aktiviteten tar seg opp, å bruke manustjenesten ble gratis i 2022 og vi sender ut rekordmange manus til gjennomlesning. Du får høre om hvordan ansatte og styret jobber med utviklinga av Dramas,
  • Hugin/Munin– nordisk samarbeid om manusutvikling for barn og unge (2021-2023)
  • Dramatikk med Dramas – skriveverksted for de som skriver manus for amatørteater. Vi får høre fra både verkstedledere og deltakere.

Til Dramas-dagen er folk og organisasjoner i amatørteaterfeltet velkommen I tillegg har Dramas Invitert samarbeidspartnere som Dramatikerforbundet og Kulturdirektoratet. Det er også invitert noen i teaterfeltet som kan gi faglig inspirasjon.