Norsk Amatørteaterforbund er opptatt av at hele amatørteaterfeltet skal vite om de støtteordninger som finnes. Vi har i flere omganger reklamert for Kulturrom som hvert år gir over 40 mill i tilskudd til små og store tiltak over hele landet. Nå blir det enda enklere å søke støtte der, fordi Kulturrom har laget en ny informasjonsside for å tydeliggjøre hva det frivillige amatørteaterfeltet kan søke tilskudd til.

På denne nye siden er det samlet relevant informasjon for frivillige teaterlag og amatørteatergrupper som ønsker å søke tilskudd fra Kulturrom, og dere finner også oversikt i hva feltet kan søke om tilskudd til, samt at dere får tips til søknadsskrivingen!

Har dere behov for midler til noe av dette:

  • Utbedring av lokaler
  • Øvingsutstyr
  • Fremføringsutstyr

Sjekk ut denne lenken til «Kulturrom for teater»  http://www.kulturrom.no/teater/

Søknadsfrister: 1. mars og 1. september.