Kulturminister Anette Trettebergstuen sier at regjeringen skal fortsette å ivareta sektorene så lenge det er behov. (Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet)

Så skrus det til igjen, fra torsdag 9. desember kommer koronatiltak som først og fremst berører antall publikummere og håndtering av disse. De som er «på scenen» bli også i noen grad berørt (tak på 20 i gruppa), mens barn og unge under 20 år blir ikke berørt. Økonomiske konsekvenser kan bli kompensert. Tiltak aktuelle for amatørteateret fra torsdag 9. desember finner du bakerst i denne artikkelen og generelt her: Nye nasjonale smitteverntiltak for å beholde kontrollen – regjeringen.no

Disse ordningene kan føre til lavere inntekter også for amatørteateret. Selv om vi vet mange amatørteatergrupper er flinke til å husholdere, kan den nye situasjonen selvsagt gjør at publikum til aktive amatørteatergrupper uteblir – «for sikkerhets skyld».

STADIG KORONASTØTTE
– Jeg vet at dagens smittesituasjon skaper usikkerhet for mange i kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. Derfor viderefører vi nå koronastøtteordningene fram til sommeren 2022, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen på Kulturdepartementets nettside. Kulturen, frivilligheten og idretten har gjennom hele pandemien hatt særskilte ordninger.
-Vi skal fortsette å ivareta sektorene så lenge det er behov, fortsetter statsråden.

DE AKTUELLE ORDNINGENE
Det er det internasjonale kontrollorganet ESA som har godkjent også de to koronastøtteordningene for idrett og frivillighet. De aktuelle ordningene er Midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren og Tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren. Begge ordninger har krav om registrering i Frivillighetsregisteret.

Ordningene er slik at dersom myndighetspålagte restriksjoner, råd og anbefalinger knyttet til covid-19 legger begrensninger på gjennomføring av aktiviteter og arrangementer, kan organisasjonene søke om å få dekket en andel av sine merkostnader og mindreinntekter. Det kan mottas støtte for både nedskalerte og avlyste aktiviteter og arrangementer. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningene.

TILTAK FRA 9. DESEMBER
Tiltak aktuelle for amatørteateret fra torsdag 9. desember:

Organiserte fritidsaktiviteter

  • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
  • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten.
  • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.

Arrangementer og sammenkomster

  • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige innendørs arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
  • Maksimalt 50 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
  • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
  • På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.