Mona Lie Thommesen får det synlige beviset på Kongens heder av Statsforvalter Knut Storberget. (Foto: Ivar Ødegaard)

«Samfunnsnyttig innsats for amatørteateret gjennom et langt liv» – det var begrunnelsen da en overrasket og overveldet Mona Lie Thommessen Lillehammer (90) fikk HM Kongens fortjensmedalje.

Mona har brukt mye av sitt liv på Lillehammer amatørteater; kunstnerisk og organisatorisk. Men hun har også bak seg et yrkesliv, blant annet som skuespiller i Riksteateret og forlagsredaktør i Bokklubbens barn, den gang Europas største barnebokforlag. Dette dro Statsforvalter Knut Storberget fram da medaljen ble overrakt etter en prøveforestilling med Morten Jostad – «Narrens sang» 23. mai.

PUBLIKUMSOPPLEVELSEN VIKTIG
Storberget la i begrunnelsen fram at hun på en uegennyttig måte har brukt sin erfaring og energi til beste for teaterpublikum i tusentall – og utøvere i hundretall. Hun har satt i scene flere titalls oppsetninger gjennom mange tiår, hun har stilt sin skriveførhet til rådighet når brev, historikk eller referater skulle forfattes og bidratt helhjertet i styrearbeid når det har vært nødvendig.

Han sa videre at Mona har vært opptatt av amatørteaterutøvere i alle aldre skulle vokse som mennesker gjennom det i gjorde på scena; og at publikum alltid skulle få en opplevelse å leve videre på. Også hennes samarbeide med andre i oppsetningen ble trukket fra. Å sette opp etater er et puslespill med teknisk personale, håndverkere, iblant musikere og alltid aktører på scenen. Det er slike puslespill Mona har lagt gang på gang. Invitert hver enkelt til å ta fram det beste i seg og til å gjøre sitt beste på sin plass i puslespillet.

ETTERLYSTE AMATØRSKUESPILLERE
I en takketale kom for øvrig Mona inn på den store utfordringen akkurat nå, nemlig å få med noen skuespillere til å sette opp nye stykker. Hun er over 90, men har planene klare framover, men sliter altså med rekrutteringen.

Det er ikke alle teaterlag som er forunt å ha noen til å gjøre den krevende jobben på frivillig basis. Lillehammer Amatørteater – med et utall av aktører i alle aldre – har hatt Mona Lie Thommessen i snart 60 år. Det har vært et samarbeid til beste for alle hun har hatt regi på – og til beste for Lillehammers innbyggere.

I Lillehammer Amatørteaters historie finner vi henne første gang i 1963. Da hadde hun regi på byens egen byoperette «Høyt over røde tak». Denne har hun satt opp flere ganger – og er et eksempel på allsidigheten i den innsatsen hun har lagt ned; i barneteater, julespill og klassiske teateroppsetninger.

-I hennes teaterverden finnes både «Dyrene i Hakkebakkeskogen» og «Sigurd Jorsalfar»; «Folk og røvere i Kardemomme by» og «Når en ny vin blomstrer», sa Statsforvalter Storberget, som slik belyste bredden i stykker Mona har arbeidet med.

Mona har flere ganger sørget for at teaterpublikum har fått tatt del i de «lokale» Nobelprisvinnerne Sigrid Undseth og Bjørnstjerne Bjørnsson sine stykker. Lista over regioppdrag er lang; bare i   Lillehammer Amatørteater har hun hatt regi for flere titalls skuespill. Hun har også deltatt på «Det hemmelige teater» i Gausdal, der det arbeides både med kreativitet og kvalitet.

Norsk Amatørteaterforbund anbefalte forslaget om påskjønnelse da Lillehammer amatørteater fremmet forslaget, og slutter seg nå til rekken av gratulanter.