Hommelvikrevyen – en tradsjon siden 1955

-Du kan finne mye å skrive revy om på postnummer 7550 Hommelvik av både smått og stort, sier Jo Arne Fossmo, og legger umiddelbart til: -Men en god revy skal speile sin samtid, så det er input og innfall både fra Trøndelag, Norge og verden her. Sånn som alt henger sammen med alt i vår verden nå til dags, så er det sånn at det er vanskelig å bare skulle snevre synet til sin egen tettstedsradius.

For å sitere ei linje i en av årets revylåter: «Kæm vesst at verden skoill kom heilt te Hommelvik?» 

IDERIKDOM FRA LOKALE KREFTER
Det er altså tid for Hommelvikrevy igjen. 11. – 18. mars – i Bruket Kulturhus – går årets bidrag til en revytradisjon som begynte i 1955.

-Ingen problemer med å finne ideer?
-Vi pleier å ha ei fellessamling åpent for alle medlemmer i god tid før revyen starter opp skikkelig for å meisle ut ideer, finne vinklinger, melodier og situasjoner som kan være morsomme og riktige å skrive om.
-Og da skriver dere alt sjøl?
-Hovedsakelig skriver vi alt sjøl ja, både individuelt og i skrivegrupper. Dessuten er det også åpent for gode skrivekrefter ute i bygda som vil bidra med tekster og ideer til revyene. Det har det vært tradisjoner for lenge, sier Jo Arne. Han havna i styret etter sin første revy, og har vært med siden. Nå som sekretær og med ansvaret for PR og sosiale medier. -Både sosiale medier og PR-arbeid er kreativt og gøy. Derfor har jeg glatt tatt det ansvaret når det er blitt forespurt.

HONNØR TIL ILDSJELENE!
Hommelvikrevyen kunne pensjonert seg i år. Det er altså 67 år siden første revy.
Igjen går spørsmålet til Jo Arne Fossmo: -Vet du hvordan det startet? 
-Nå er det ikke noen igjen fra den første drifta, men en runde blant veteranene i laget som har vært med lengst har gitt meg innspill. De tror det har å gjøre med suksessen til «Valgrevyene» først på 50-tallet. Dessuten at hele revytradisjonen nok sprang litt ut av mannskorets revyer i mellomkrigstida, selv om det ikke på noen måte var samme folka som sto for det sceniske. Så var det Roald Bye, Harry Nilssen og flere andre ildsjeler på scenen og tekstforfattere som dro det hele i gang med Hommelvikrevyen.

-Har dere klart å holde revyspiriten i live alle disse årene?
-Revyspiriten har vært levende, men det er med revy som med alt annet at det er avhengig av ildsjeler som virkelig brenner for revyen og revytradisjonene i bygda. Giganten i Hommelvikrevyen var Roald «Roille» Bye, som var ildsjel og primus motor fram til 1997, sammen med flere andre ildsjeler.

HONNØR TIL ET HELT LOKALSAMFUNN
-Etter dette fikk revyen en pause før nye ildsjeler og motorer tok opp igjen revydrifta i 2007, og siden har vi holdt på igjen, forteller Jo Arne. Han sier de er bevisste på behovet for ildsjeler:
-Det er noe vi jobber med hele tida, at det skal være flere klare til å kunne ta over primus motor-rollen når noen av ulike årsaker plutselig ikke har muligheten til det lengre.

-Hvordan ser det ut framover, altså med rekrutteringen?
– Det har vært en naturlig utskifting av aktører, ja, men samtidig har vi flere i revylaget som har vært med siden på 70- og 80-tallet. Så har det kommet ungdommer til fra både barneteatergruppe og fra andre hold som er interesserte i revy, slik at det er både et jevnt tilsig av nye aktører og naturlig rullering.

Dessuten er vi opptatt av å holde på laget og fellesskapet i Hommelvika, så om det er en skuespiller som et år ikke kan være med på scenen, så er ambisjonen at vedkommende kan være med i prosessen i andre roller i produksjonen. Det er jo som kjent mangt og meget som skal på plass både med sminke, kulisser, som scenearbeidere, forpleining og mye mer. Alt i alt er Hommelvikrevyen en god gjeng som jobber med mye forskjellig og har forskjellig bakgrunn og livserfaring. Det er det som bygger et godt lag.

-Så var det Hommelvikrevyen 2023, da?
-«Ja, bevares!» Det er altså tittelen som spiller både på en aktuell lokal sak, men også på det som nå synes å være gjennomgangstanken i hele samfunnet: at ingenting skal forandres og alt skal være som før. I tillegg er det jo et uttrykk for forbauselse med lange røtter i det norske språket, så her kan man finne flere bunner også i tittelen og forhåpentligvis også i tekstmaterialet.

Norsk Amatørteaterforbund ønsker lykke til og håper at pensjonisttida aldri innhenter Hommelvikrevyen.

PS: Fra Wikipedia: Hommelvik er tettsted og administrasjonssenteret i Malvik kommune i Trøndelag. Tettstedet har 5 800 innbyggere per 1. januar 2022, og ligger ved en vik på sørsiden av Stjørdalsfjorden omtrent 25 kilometer øst for Trondheim sentrum.