illustrasjonsfoto

To millioner kroner til bygg og større akustiske utbedringer av scenelokale – det er hva Kulturbankenbryne på Jæren fikk fra «Kulturrom» ved siste tildelingsrunde. Dette er en tilskuddsordning for teknisk utstyr og lokaler som Norsk Amatørteaterforbund anbefaler gruppene sterkt å søke på. Selvsagt er det «huseierne» som trenger de store summene, og mange grupper vil dra nytte av bedre lokaler og bedre utstyr når lokaleiere får støtte.

KULTURLIVET STYRKES
-Dette er en lettelse uten sidestykke! Gledestårene triller og kulturlivet i vår region styrkes ytterligere! sier daglig leder for Kulturbankenbryne, Iren Førland. Mange kjenner henne som «mor» og initiativtaker til scenekunstorganisasjonen Unge SPOR. Hun vet hva lokaler og utstyr betyr med sin bakgrunn fra amatørteateret. Hun er for øvrig hedret for sin innsats i amatørteateret med NATFs Bøhrrepris i 2011. På nettsiden til «Kulturrom» kan hennes reaksjon leses:

-Kvaliteten på scenen vår vil nå bli ypperlig, og både barn, unge, profesjonelle og amatører får et scene-hjem verdig arbeidet som legges ned og vises frem. Jæren kan ønske en ny type artister velkommen til regionen, og stolt være med på å sette Bryne, hjembyen vår og hjertet av Jæren, på kartet som KULTURBY med noe for alle. Dette er så viktig, spesielt for de unge, lovende fra Jæren og omegn som kan inviteres inn på en proff arena for å teste seg selv og publikum på verdig vis.”

STORE OG SMÅ TILDELINGER
Noen av NATFs grupper har også fått direkte støtte, slik som:

  • Bærum Barneteater, Bærum, Lys- og lydutstyr til øvingslokale for barneteater, 42.000 kr
  • Kaula improteater, Ålesund, Sanganlegg og keyboard til øving og forestillinger, 35.250 kr
  • Madsebakken teater, Kongsberg, Utstyr til øving, 17.250 kr.
  • Boals forumteater for ungdom/Brosteinsteateret, Haugesund, (Eget tilskuddsområde:) Oppladbare batterier og ladesystem, 3.000 kr

SØK DU OGSÅ!!
NATF håper at disse tildelingene vil inspirere enda flere til så søke i neste omgang. Frist for neste søknadsrunde er 1. september 2022. Les mer om hvordan dere kan søke her: Hvordan søke – Kulturrom

Til fristen første mars nå i år kom det inn 371 søknader og søkt om til sammen 103 millioner kroner. I denne runden er det spesielt landets scener som har har fått et løft. 70 scener over hele landet vil få oppgradert utstyret sitt ved hjelp av disse tilskuddene – og dette kommer tusenvis av artister og publikum til gode.

God akustikk og tilgang til nødvendig teknisk utstyr er avgjørende for å senke terskelen for at flere kan øve og framføre – uansett hvor i landet man bor. Kulturlokaler i alle landets fylker har fått tildeling i denne runden, fra by til bygd til bydel. Midlene er fordelt på gode tiltak som har beskrevet det lokale behovet på en utfyllende måte og viser til hvordan tilskuddet vil bidra til mer aktivitet og bedre akustiske og tekniske forhold for de som bruker rommet.