Investert inoe? Og betalt moms. Den får du tilbake 100 prosent av.

Gladmelding etter budsjettforliket; alle frivillige organisasjoner som har søkt om å få tilbake momsen dere betalte i 2021, får tilbake 100 prosent. Tidligere har søknadssummen blitt «avkortet» fordi det ikke var avsatt nok penger, men nå gjør 154 millioner kroner ekstra at alle får hundre prosent. Det var for øvrig 100 prosent også i fjor.

Mange grupper bruker ordningen. Til orientering fikk 47 av medlemsgruppene til Norsk Amatørteaterforbund og NATF sentralt tilbake til sammen 1.508.106 kroner i momskompensasjon for regnskapsåret 2020.

–  Midlene blir utbetalt før jul og vil bidra til at flere organisasjoner kan legge til rette for de som har det særlig vanskelig nå, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen på departementets nettside.

I fjor var første gang siden ordningen ble etablert at organisasjonene fikk utbetalt hele det godkjente søknadsbeløpet. Det er ingen rapportering på disse midlene. Dermed kan organisasjonene bruke tid på aktivitet fremfor byråkrati og administrasjon. Flertallet av de 22 000 organisasjonene som mottar midler fra ordningen er små lokale lag og foreninger.