Fra øvelsene til An-Magritt. (Foto: Jo Arne Fosmo)

Proletarteateret i Hommelvik har – som navnet sier – sterke røtter i den lokale arbeiderkulturen. Denne kulturen har sterke tradisjoner for revy – folkets teater. Teaterlaget ble etablert i 2017 med formål å skape et teatermiljø i Malvik/Hommelvik og å lage en arena for samspill mellom profesjonelle krefter og amatører.

Dette er så langt gjort gjennom fire oppsetninger: det egenproduserte musikkspillet «Sildslaget» (2018 og 2021), Ungen (2019) og Evita (2020).

HVOR GÅR VEGEN VIDERE?
Proletarteateret har et produksjonsstyre som består av 5 faste medlemmer og 3 varamedlemmer. De har grublet mye om vegen videre for teateret – og plutselig dukket musikalen «An-Magritt» opp! Den sterke historien til den forhatte oksekjørersken An-Magritt, som trosser vintervidda og det tøffe mannsdominerte miljøet og reiser til Trondhjem til stiftsbefalingsmann Bjelke med klagebrev på vegne av alle malmkjørerne. Det er også historien om den enorme veksten stedet Røros opplevde fra 1600-tallet og framover – og på hvilken menneskelig bekostning pengene kom.

Det er her et ambisiøst musikkteater som ikke før vært gjort i sin helhet av et amatørteater. «An-Magritt» ble skrevet til Trøndelag Teater i 1988 og gjort på nytt i 2004. Henning Sommerro mottok Nordisk Råds musikkpris for musikken til «An-Magritt». Videre er det utenfor Trøndelags grenser også gjort ved Det norske teater i 2007.

HOMMELVIKS NYGAARDSVOLD OG RØROS’ FALKBERGET
Et ekstrapoeng for teaterlaget er at Hommelviks store sønn Johan Nygaardsvold (Ap-politiker, fagforeningsleder og bl.a. statsminister 1935-1945) og «An-Margritt»s forfatter Johan Falkberget var nære venner (til og med født samme år). Derfor får det å spille Falkberget i Nygaardsvoldsalen i Bruket kulturhus en egen klang!

Proletarteateret setter opp stykket i kunstnerisk samarbeid med Røthe Musikkteater AS (regi/produsent og hovedrolle). Av de profesjonelle aktørene kan vi nevne Mildred Marita Ramberg Røthe som An-Magritt, Jo Bjørner Haugom som Kølfogden og Axel Barø Aasen som Johannes Konstknikt. I tillegg er det engasjert et stort antall frivillige sangere og skuespillere i tillegg til de profesjonelle.

Orkesteret består av ti musikere og er en blanding av profesjonelle, semi-profesjonelle og amatører.

Kostnadsrammen for oppsetningen er på ca. 750.000 kroner, altså en stor satsing for laget.

Premieren er planlagt til 5. november og det vil bli spilt totalt 8 forestillinger fram til den 17. november i Bruket kulturhus, Hommelvik. Det er for øvrig inngått samarbeid med Fagforbundet lokalt i Malvik for å få til en foredragskveld i samband med en av forestillingene for å fortelle om vennskapet mellom Falkberget og Nygaardsvold og trekke litt arbeiderhistorie inn i det hele.