(Illustrasjonsbilde: Foto: fauxels fra Pexels)

Studieforbundet kultur og tradisjon – som er studieforbundet blant annet Norsk Amatørteaterforbund benyttet – tilbyr fra høsten et eksklusivt lederutviklingsprogram. Programmet er for ledere i organisasjonen, frivillig eller ansatt, regionalt eller nasjonalt, og for de som tenker at det er noe de gjerne ønsker å bli. NATF oppfordrer interesserte til å søke.

Lederprogram har tre samlinger, med oppstart 21. oktober 2022. Påmeldingsfrist er 15. juni.

Hva:
Lederprogrammet er et kursopplegg for deg som vil nå enda litt lengre, både for deg selv og organisasjonen din. Det vil gi deg viktige verktøy og kunnskap du trenger for å utvikle deg som menneske og i de ulike rollene du har. Programmet er et tilbud for å løfte både nåværende og framtidige ledere innenfor organisasjonen.

Programmet går over tre samlinger, to av dem med overnatting. Det trekker på fagfelter som sosialpsykologi, kommunikasjon, ledelse og statsvitenskap, og har stor variasjon underveis i opplegget.

Du får:

  • Tre samlinger med dyktige kurslærere
  • Lære mer om deg selv, ny motivasjon og kompetanse
  • Lære mer om å lede andre – og deg selv
  • En bedre forståelse for lagbygging og kommunikasjon

Når:

  • Vågå 21. – 23. oktober 2022
  • Oslo 19. november 2022
  • Gardermoen 21. – 22. januar 2023

For hvem:

  • Programmet er for deg som er aktiv i en av Studieforbundets medlemsorganisasjoner, enten som frivillig eller ansatt, gjerne regionalt eller nasjonalt.
  • Du har et engasjement for det du driver med, og du har lyst til å utvikle deg videre. Du trenger ikke føle deg som en verdensmester for å søke, vi er ute etter deg med den rette innstillingen.
  • Du forplikter deg kun til å delta på de tre samlingene, det er ikke noe ekstraarbeid utenfor samlingene.

Påmeldingsfrist er 15. juni: https://www.kulturogtradisjon.no/leiarprogrammet

Ta gjerne kontakt med daglig leder Kjærsti Gangsø i Studieforbundet kultur og tradisjon, kjersti@kulturogtradisjon.no  tlf: 958 98 278 eller med hovedkursleder Tor Abild, tor@fundatum.no tlf: 416 19 638.