Kjøpte dere f.eks teknisk utstyr?

Norsk Amatørteaterforbund har mange ganger oppfordret medlemsgruppene til å gripe sjansen og bruke mulighetene som «Kulturrom» gir til støtte. De støtter både utbedring av øve- og/eller spillelokaler og teknisk utstyr.

Noen har dratt nytte av ordningen, flere burde prøve. (se oversikt nederst i denne saken.)

Nå utfordrer de kultur-Norge til å tenke grønt, altså ta miljøhensyn i de valgene som gjøres. Bevisste og langsiktige innkjøp er bra for miljøet, og Kulturrom har helt siden oppstart fokusert på at utstyr som kjøpes med tilskudd skal være holdbart og av god kvalitet, med en forventet levetid på minimum 7- 10 år.

Nå lanserer Kulturrom en sjekkliste for grønnere innkjøp av teknisk utstyr. Her stiller de blant annet spørsmålet: Vurder innkjøpet en ekstra gang: trengs det virkelig?

 • Har dere et reelt behov for alt det tekniske utstyret dere tenker å kjøpe? Kan deler av innkjøpet reduseres eller utsettes?
 • Kan utstyret dere allerede har repareres, oppgraderes eller utbedres?
 • Husk at Kulturrom har egne ordninger for utarbeidelse av servicerapport og reparasjon.
 • Kan dere leie eller låne utstyr dere ikke kommer til å bruke så ofte, eller utstyr som per i dag ikke har tilstrekkelig forventet levetid? Sjekk om det kan etableres løsninger for sambruk lokalt.
 • Undersøk muligheten for å kjøpe deler av utstyret brukt.
 • Husk at Kulturrom har åpnet for innkjøp av brukt øvingsutstyr.

Resten av sjekklista – og også informasjon om at Kulturrom jakter på pilotinnkjøp – kan leses her: Grønnere innkjøp – Kulturrom

NATFere som har fått støtte:
NATF.no har tidligere fortalt om store og små summer som har tilfalt søkere som også er NATF-medlemmer.

 • Iren Førland i Bryne, daglig leder for Kulturbankenbryne kunne glede seg over at de fikk to millioner kroner til bygg og større akustiske utbedringer av scenelokale.
 • Bærum Barneteater, Bærum, Lys- og lydutstyr til øvingslokale for barneteater, 42.000 kr
 • Kaula improteater, Ålesund, Sanganlegg og keyboard til øving og forestillinger, 35.250 kr
 • Madsebakken teater, Kongsberg, Utstyr til øving, 17.250 kr.
 • Boals forumteater for ungdom/Brosteinsteateret, Haugesund, (Eget tilskuddsområde:) Oppladbare batterier og ladesystem, 3.000 kr