Her et bilde fra registrering til kursene under Teaterdagene i 2008. Kursene er er registrert som voksenopplæring. (Foto: Ivar Ødegaard)

Nylig markerte «vår» voksenopplæringsorganisasjon 25 år. Studieforbundet kultur og tradisjon (tidligere Folkekulturforbundet) ble valgt av NATF som samarbeidspartner fra 2003, og med 6000 studietimer ble NATF den fjerde største medlemsorganisasjonen deres (av 19) allerede første samarbeidsår.

I «normalår» (altså ikke koronaårene) har Studieforbundet betalt ut voksenopplæringsstøtte på rundt en million til medlemsgrupper i NATF. Teaterdag-kursene kommer også inn i denne potten.

Her kan du lese om Studieforbundet kultur og tradisjons 25 år og om utviklingen har vært fra opplysningstida, via tida med folkeopplysning, og til voksenopplæring og studieforbundene.

Studieforbundet kultur og tradisjon har nå 45 medlemsorganisasjoner. Bredden i kursvirksomhet til alle disse er stor. Målet for kursene er at «det skal være mulig for alle å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap». Dette formålet ble meislet ut i 1997 og er fortsatt det samme.

Studieforbundet kultur og tradisjon har en betydelig plass i det norske voksenopplæringsfeltet. Noen ord om feltet i stort: Det finnes 14 godkjente studieforbund i Norge, med mer enn 470 medlemsorganisasjoner og 40.000 studietiltak for mer enn 500.000 deltakere.

VOFO (Voksenopplæringsforbundet) er paraplyorganisasjon for studieforbundene. Deres 2020-statistikk plasserer Studieforbundet kultur og tradisjon på en solid tredjeplass når det gjelder antallet kurstimer, fjerdeplass i antallet kurs og femteplass i antallet deltagere.