Lydbord

Kulturrom er en støtteordning som flere bør bli klar over. Målet med ordningen er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår. NATFs medlemsgruppe Bømlo Teater fikk støtte til sanganlegg og keyboard på kr. 33.000. -Det var ikke vanskelig å søke på denne ordningen, sier daglig leder Øystein Kausrud på Bømlo.

-Retningslinjene oppleves som klare, og var det spørsmål var det enkelt å ta kontakt med saksbehandler for rettledning og hjelp. Vi var heldige og glade for å få støtte som har vært og kommer til å være til god nytte for våre planer fremover, sier han.

Nylig ble det delt ut 21 millioner til 118 prosjekter over hele landet. Til den søknadsrunden fikk Kulturrom inn 242 søknader. Søkningen var en økning fra fjoråret og viser at det fortsatt er mye investeringsvilje rundt om i landet, skriver Kulturrom på sine nettsider. Der skriver de også av oppgaven til fordelingsutvalget var ekstra krevende denne runden, da mange søknader var svært gode og har påpekt tydelige behov for midler til oppgradering, utrusting og bygging av kulturrom.

NATFs appell er: Bruk muligheten – sørg for at amatørteateret får gode kulturrom både utendørs og innendørs!

Kulturrom.no er en god ressurs for dere som vurderer/skal søke tilskudd. Her er lenker til noen nyttige hjelpesider:

Hvordan søke tilskudd fra Kulturrom
Hva kan få tilskudd fra Kulturrom?
Sjekk om vi kan søke – Ta testen!

Neste søknadsfrist er altså 1. mars 2022.