Illustrasjonsbilde fra kurs under Teaterdagene.

Sparebankstiftelsen DNB har gitt Studieforbundet Kultur og Tradisjon 2,1 millioner. Dette studieforbundet er også forbundet som Norsk Amatørteaterforbund er knyttet til.. Midlene skal gis videre til grupper som arrangerer kurs som fremmer inkludering og skal benyttes over en treårs periode.

Kursene bør særlig rette seg mot folk i Norge som snakker dårlig norsk. Men kursene vil være annerledes enn «vanlige» språkkurs med bare en lærer. Her vil den lokale gruppa kunne engasjere seg som snakkepartnere/ekstra kurslærere eller tilretteleggere.

Studieforbundet vil gi støtte til for eksempel ekstra lærer, tolk, hjelp til transport, tilrettelagt materiale, kursmateriell, tilsyn med barn mm.

Les mer her: Inkludering | Studieforbundet (kulturogtradisjon.no)

Studieforbundet Kultur og Tradisjon takker for for raust beløp, men også for genuin interesse for og anerkjennelse fra Sparebankstiftelsen DNB for arbeidet som blir gjort på det frivillige feltet for å lage gode kurs, flere kurs og kurs som inkluderer alle.

Studieforbundet vil sette alle kluter til for å få alle med, med ekstra skarpt søkelys på de av oss i Norge som trenger å øve på norsk, trenger en plass på benken og en flokk å høre til.