Illustrasjonsbilde

Tilgang til gode lokaler er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre et levende kulturliv. En kartlegging Kulturalliansen har gjort i åtte pilotkommuner i 2019 0g 2020 har funnet ut at mye kunne ha vært bedre med kulturlokaliteter:

  • 76 % av lagene øver i lokaler som ikke er egnet akustisk
  • Det er for liten kompetanse og bevissthet i lagene når det gjelder hva som gir rommene akustikk tilpasset deres aktivitet
  • Bare 22 % av lokalene som lagene øver i, er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne
  • Lagene har ikke tilstrekkelig tilgang til lager

MANGE SYNSPUNKTER – MINDRE DATA
Kulturalliansen skriver at organisasjonene i det frivillige kulturlivet har i mange år hørt fortellinger fra sine medlemmer om at de ikke har tilgang til lokaler som passer for deres aktivitet. Dette generelle inntrykket har imidlertid ikke blitt underbygget med data. Enkeltlokaler har blitt målt og vurdert grundig, men det har ikke blitt gjort en systematisk kartlegging i større skala. For Kulturalliansen er det viktig å få kunnskap som viser hvor skoen trykker.

MANGLER PENGER
Det er Kulturdepartementet som har gitt Kulturalliansen i oppdrag kartlegge kulturarenaer i kommunene. Kulturalliansen må bremse opp i organiseringen på grunn av manglende ressurser, noe de beklager.

–     –

DETTE ER KULTURALLIANSEN
Kulturalliansen er en sammenslutning for frivillige kulturorganisasjoner, stiftet i 2016 etter et års utredningsarbeid. Det hele startet våren 2015 med at organisasjonene Frilynt Norge, Noregs Ungdomslag, Norsk Amatørteaterforbund, Studieforbundet kultur og tradisjon og Norsk musikkråd innledet et kulturpolitisk samarbeid under navnet Teateralliansen.

Det var flere grunner til etableringen:

  • For å sikre offentlige midler til felles amatørteatertiltak, slik som å videreføre forskjellige forvaltnings- og driftsoppgaver for amatørteaterfeltet.
  • For å forsøke å realisere et mye omtalt mål, nemlig å etablere en felles sammenslutning for de frivillige kulturorganisasjonene for å gi tyngde til kulturfeltet i møte med offentlige etater og virksomheter.

Kulturalliansen har nå mer enn 30 organisasjoner som medlemmer.

–     –

HVIS DU VIL SE BILDER AV LOKALER
Hvis du vil se hvordan det står til: Scenerommet.no er laget for å vise fram alle kriker og kroker av scenerom rundt om i Norge. Her skal du som reiser rundt på forskjellige scener, kunne finne nyttig informasjon og bilder.