Kulturrom, som altså er en offentlig tilskuddsordning for å gi støtte til utbedring av lokaler og til teknisk utstyr, fikk hele 271 søknader til ordinær søknadsfrist 1. september 2022. Det er en økning på 12 prosentsammenlignet med fjoråret. Den totale summen for de omsøkte tiltakene som skal behandles i fordelingsutvalget var 127 millioner kroner. 22.5 millioner kroner ble fordelt denne runden.

Fordelingsutvalget opplever fortsatt stor avstand mellom omsøkt behov og de midler som er tilgjengelig i Kulturroms tilskuddsordning. Dette fører til en hard kamp om midlene. Kulturrom fikk en ekstrabevilgning på 4 millioner kroner før siste fordelingsrunde. Dette er restmidler fra overskuddet til spillemidler fra Norsk Tipping. Bakgrunnen for ekstrabevilgningen til Kulturrom er Kulturdepartementets økte satsning på kulturfrivilligheten.

Det har i 2022 blitt flere NATF-grupper som har fått støtte gjennom ordningen:

Kragerø Barneteater – tilskudd til lamper og trådløse mikrofoner: 46.000 kr.
Nittedal Teater – tilskudd til øvingsutstyr: 28.500 kr
Bærum Barneteater – tilskudd til lyd- og lysutstyr: 42.000 kr
Kaula Improteater – tilskudd til sanganlegg og keyboard: 35.250 kr
Madsebakken teater – støtte til lysutstyr: 17.250 kr
Undheim ShowTeater – støtte til lydmikser: 32.250 kr
Boals forumteater for ungdom/Brosteinsteateret – støtte til oppladbare batteriet: 3000 kr