Kjøpte dere f.eks teknisk utstyr?

Kjøpte din gruppe varer eller tjenester i fjor – og betalte MOMS? Nå er det igjen tid til å søke om momskompensasjon for regnskapsåret 2022. Søknadsfrist er 30. juni.

Denne ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Dette er en svært enkel måte å få tilbake penger i kassa til teaterlaget og Norsk Amatørteaterforbund oppfordrer alle som kan til å søke! Vi gjør også mye av jobben for deg!

Det er de totale driftskostnadene laget har som legges til grunn og modellen er basert på den gjennomsnittlige momsbelastningen i frivillig sektor.

For regnskapsåret 2021 fikk 51 av medlemsgruppene til Norsk Amatørteaterforbund – pluss NATF sentralt – tilbake til sammen 2.477.521 kroner i momskompensasjon. NATF sentralt kan ta 1 % i administrasjonsgebyr, men det gjøres IKKE da vi ser på dette som en av medlemsfordelene.

Dersom dere har spørsmål om dette, tak kontakt med Anne Lise på telefon 92892125, eller send en e-post til natf@medlem.natf.no.
Her er: