De har en ting felles: de ble alle medlemmer i Norske Amatørteaterforbund i 2022. På spørsmål om «hvorfor» svarer de forskjellig.

Her kan du lese om hvorfor din gruppe bør velge NATF hvis dere ikke er organisert et sted: Bli medlem – Norsk Amatørteaterforbund (medlem.natf.no)

Dette har fem nye medlemsgrupper svar på spørsmålet om hvorfor de valgte NATF:
Ragnhild Glad, Sagbruksteateret:Vi ble medlem fordi NATF har den mest fleksible løsningen for medlemskap.

Thomas Johannessen, Teater Eureka: -Det er veldig viktig for oss å være med i Norsk Amatørteaterforbund fordi de kan hjelpe oss med søknader, bedre kvalitet, hjelpe med hjemmeside og hjelpe oss med kurs. Det er mye positiv ting hos dem.  Norsk Amatørteaterforbund tar ansvar og bygger oppunder Teater Eureka sin tilbud!

Hilde G. Tangen, Come Alive (der hele styret tok kurs under Teaterdagene 2022): -For å bygge nettverk og øke kompetansen.

Marit Wadsten, Mardøla Teater: -Vi ble med fremst fordi vi tenker at det er viktig å være tilslutta et forbund som arbeider for å fremme og utvikle amatørteaterfeltet nasjonalt, for å være med i et fellesskap, både for inspirasjon og for å være del av ei større helhet. At medlemsgruppene kan få økonomisk støtte for bl.a. innøving og opplæring hos Studieforbundet kultur og tradisjon er også viktig for oss, og det samme er det at NATF har et svært godt forsikringstilbud til medlemslagene.

Wenche Lindemann, LOL (LaOssLe): -Vi hadde lyst til å høre til et sted. Møte andre, gå på kurs, få gode tips. Derfor Norsk Amatørteaterforbund.

Hvis dere lurer på noe om medlemsfordeler og -betingelser for å bli med i Norges eldste landsdekkende amatørteaterorganisasjon (stiftet i 1945) – ikke nøl med å ta kontakt!

Det er et mål å få flere amatørteatergrupper organisert. Det er nyttig for den enkelte gruppe/lag å være organisert, og hele amatørteaterfeltet tjener på at grupper/lag finner en organisasjon som passer for seg og gir god service.