Kulturrom gir støtte bl.a til lys- og lydutstyr, og mange NATF-grupper har fått støtte.

Støtteordningen Kulturrom er ofte og gjerne omtalt her på NATFs nettsider. Dette er en ordning som gir støtte til teknisk utstyr og utbedring av lokaler – og hvor mange av gruppene har søkt og fått støtte. Nå foreligger Kulturroms årsmelding, der de skriver om stort pågangsmot blant landets kulturaktører og stor søknadsmengde til ordningen.

Les mer om hvordan dere kan søke her: Hvordan søke – Kulturrom

Samtidig skriver Kulturrom at «2022 var året der koronapandemien ikke lenger skulle legge begrensninger på avstand og antall publikummere, og smittevernreglene ble lagt i en skuff. Likevel ble året for uforbeholden eufori for mange erstattet av en følelse av uforutsigbarhet – etterdønningene av koronapandemien kombinert med krig i Europa, høye strømpriser og prisvekst har lagt begrensninger på flere planer og investeringer. Noen har slutta, andre er utbrent og publikum har endret sine vaner.»

Dette er nok en analyse mange NATF-grupper også kjenner seg igjen i. Årets 2023 har ikke begynt så annerledes enn 2022 var, men amatørteatrene gir ikke opp. Og tallenes tale for 2022 viser at det nytter å søke:

 • Kulturrom hadde en økning i antall søknader på 164% og en økning i søknadssum på 118%.
 • Innkomne søknader: 757
 • Totalt antall ordinære tildelinger: 359
 • Total investeringssum for omsøkte tiltak: ca. 340 MNOK
 • Total søknadssum: ca 240 MNOK
 • Totalt tildelt tilskudd: Kr 43 799 664,-

NATF har tidligere fortalt om store og små summer som har tilfalt søkere som også er NATF-medlemmer.

 • Kulturbankenbryne fikk to millioner kroner til bygg og større akustiske utbedringer av scenelokale.
 • Bærum Barneteater, Bærum, Lys- og lydutstyr til øvingslokale for barneteater, 42.000 kr
 • Kaula improteater, Ålesund, Sanganlegg og keyboard til øving og forestillinger, 35.250 kr
 • Madsebakken teater, Kongsberg, Utstyr til øving, 17.250 kr.
 • Boals forumteater for ungdom/Brosteinsteateret, Haugesund, (Eget tilskuddsområde:) Oppladbare batterier og ladesystem, 3.000 kr