Her er bilde fra noen av de sist innmeldte gruppene.

De nyeste medlemsgruppene i «NATF-familien» har blitt utfordret på å gi svar på HVORFOR de meldte seg inn i Norsk Amatørteaterforbund.

Svarene er langt fra like ((les mer om det det her), men fire hovedgrunner peker seg ut.

  1. NATF gir hjelp! Sekretariatet kan kontaktes pr. telefon eller epost, og gir tips om og loser dere gjennom søknader, dere får teaterfaglige kurs og kan øke kompetansen (Teaterdagene), og de siste årene er også arrangert webinarer.
  2. Som medlem i NATF er dere med i et nettverk, der det sosiale høydepunktet er Teaterdagene. Som del av nettverket kan deres stemme bli hørt. Det foregår også direktekontakt mellom «beslektede» teatergrupper. For amatørteaterfeltet er det viktig at lagene organiserer seg, og slike er med på å synliggjøre samfunnsnytten i å drive med teater. «Det er viktig å høre til!»
  3. NATF åpner for økonomisk støtte. Flere støtteordninger forutsetter et medlemskap i en overordnet organisasjon, for andre ordninger formidler NATF-sekretariatet deres søknad videre.
  4. NATF har fleksible løsninger. For eksempel er det to nivåer på medlemskontingenten, en sum for et «vanlig» medlemskap, og så kommer noen kroner i tillegg hvis dere ønsker NATFs forsikringsordning med if. Det er selvsagt frivillig hvilke av medlemstilbudene dere ønsker å bruke.