Det helt nye Blyverkspelet oppføres på Friland i Vestbygda på Harestua 29. august – 1. september 2024. Produsert av Hadeland Teaterlag med leder Kristin Friborg. Lasse Friborg er produksjonsleder og Bendik Simensen regissør. Manuset er skrevet av Halvard Klevmark og Thomas Calmeyer, og har sitt utgangspunkt i Årboka for Hadeland 1982, «Industriell virksomhet i Myllsdalen», som også er skrevet av Halvard Klevmark.

 

Produksjonsgruppa bestående av Halvard Klevmark, Lasse Friborg, Bendik Simensen, Bjørn Krågsrud -eier av Friland, Thomas Calmeyer og Kristin Friborg. Foto: Hadeland Teaterlag

 

Krigen raser i Europa i 1790-årene. Napoleons Frankrike og kong Christian VIIs Danmark/Norge slåss mot bl.a. England, Østerrike og Sverige. Bernt Anker så et potensiale i å starte utvinning av blymalm, et blyverk på Harestua for å forsyne Frankrike og Danmark/Norge med malm til kanoner og kuler. Bernt Anker fikk et gavebrev fra en særdeles velvillig danskekonge og dermed satte Anker i gang med blyverk ved Myllselva. Men intet Eden uten en slange, i dette tilfelle het ormen; Kongsberg Sølvgruver hvis eier kom under vær med at det i malmen på blyverket fantes verdifull gehalt av sølv. Dette sølvet mente Kongsberg tilhørte dem og dermed er den ytre konflikten etablert.

Grua i Lunner kommune ligger i et veldig spennende geologisk område, og har sitt navn fra gruvedrift. En del av det kjente Oslofeltet, og har bl.a. Norges eldste (dokumenterte) jerngruve fra 1538. I området er det funnet bergarter og mineraler som bly, sølv, sink, jern mm. Myllavannet ligger 496 moh og Harestuvannet 234 moh. Disse er forbundet med Myllselva. På 7-8 kilometers avstand faller vannet ca 260 høydemeter. Dette ga muligheter for energiproduksjon. Blybearbeiding er eldst av den industrielle virksomheten som vokste frem langs elva.

For 230 år siden; 23. oktober 1793, fikk kammerherre Bernt Anker privilegium fra Kong Christian 7. til “Det første Norske Blyverk”. Han startet opp dette blyverket og hadde store forventninger til driften. Den viktigste gruven het «Christian Colbjørnsens Grube» (Muttatjern). Andre forekomster var på Skjerpemyr, Lunnersetra og Bjerkesetra i Gran. Blyverket ble nedlagt etter kun 3 års drift. Dette blyverket lå ved Myllselva, i Vestbygda på Harestua, akkurat der Friland ligger i dag. Man kan fremdeles se slagghauger og rester etter driften i elva. Blyverkets historie har forgreninger til Grua, Kongsberg og Danmark.

Halvard Klevmark og Thomas Calmeyer har vært nære venner siden de traff hverandre på Riksteateret i 1984. De har skrevet en del stykker sammen tidligere. En dag de var ute og gikk tur i området rundt Blyverket fikk de ideen til dette spelet, og utviklet sammen en fortelling. Blyverkspelet; en fortelling som handler om historien, oppstarten og driften av Blyverket på Harestua.

 

Plakat Blyverkspelet, Hadeland Teaterlag og AI