(Bilde fra deres nettside.)

28.juli er det premiere på «Bjørnørfolket – Landet av honning og aske» på Osen Bygdetun, Vingsand i Osen – i Trøndelag. Dette er den tredje oppsetningen av «Bjørnørfolket – spelet om utvandringa til Amerika». Hovedhistorien og tematikken er kjent; Her har vært dramatikk og medmenneskelighet, glede og sorg. Men det er ingen føljetong.

-Episodene henger ikke sammen, men utformes ut ifra stedet vi er på, og en tematikk som er viktig å fremme – i år har vi fokus på kvinnehelse og fødselsomsorg i 1888 – det er jo lett å trekke en parallell til dagen i dag også, sier Helena Wik. Hun er blant de som trekker i mange tråder, både som forfatter, i styret og med det sceniske.

BJØRNØRFOLKET – MÅL OG MENING
Bjørnørfolket er et profesjonelt spel med forankring i historier fra Nord-Fosen, hvor både profesjonelle og frivillige aktører bidrar, og sammen tilbyr et kulturtilbud i regionen. Spelet har hovedfokus på å forvalte de lokale ressursene og jobbe for å skape ringvirkninger for befolkning, næringsliv og kommune, skriver de selv på sine nettsider. Så vet vi at et kunstprosjekt er en av de beste metodene for å øke samhold og for å skape engasjement i lokalmiljøet. I kreative prosjekter trenger man alle former for evner, kunnskaper og erfaringer.

-Men så kom koronaen, folk isolerte seg, og valgte Netflix framfor naboprat. Eller?
Helena svarer:
-Rekruttering her ute i havgapet har ikke vært et problem! Vi har 50 deltakere som har meldt sin interesse og er aktive siden forrige sommer, svarer hun, og fortsetter:
-Når det kommer til økonomi har vi en liten økning i utgifter til mat, transport og slik, rett og slett grunnet dyrtid. Og vi merker at sponsorer har mindre overskudd å gi ut til ideelle formål og prosjekt, men de støtter likevel og det setter vi så stor pris på og er avhengig av!

NYTENKNING I DET TRADISJONELLE
-I år kommer vi til et allerede etablert spelsted, hvor bryggehus og scene er en del av Osen bygdetun på Vingsand, vi har derfor gått litt bort ifra naturalistiske kulisser og skal skape et kunstnerisk uttrykk av havet i årets produksjon, slutter Helena.

PREMIERE 28. JULI 2023 KL. 18:00
FORESTILLINGER 29. JULI KL. 12:00 OG 18:00

BJØRNØR-HISTORIEN ÅR FOR ÅR
2019: Dette års spel handlet om utvandring til Amerika, eller rettere sagt historien om hvordan det ble for de som ble værende igjen. Tema var ikke unaturlig; i gamle Bjørnør kommune dro nesten halvparten av alle innbyggere til Amerika. Her ble den kjente «bygdedyr»-mentaliteten utfordret. Hvordan ble det for de som ble værende tilbake, det vil si mange kvinner, barn og eldre? Historien var bygd på sanne hendelser.

2022: I dette spillet møtte vi en ny verden da en lastebåt la til, ikke bare med bygdas første appelsiner, men med tanken om en annen verden som frister noen skremmer andre. Men noen drar – og noen blir. Det blir skuffelser for de som dro, og ensomhet og sykdom blant folket i Bjørnør Men det fantes også varme og medmenneskelighet.

2023: I år kalles oppsetningen «Bjørnørfolket – Landet av honning og aske». Samfunnet preges av ulykker fra fiske i åpen båt på åpent hav, og fattigdom og sult fører med seg mange dødsfall. Men midt i dette vokser et håp, om det lovede land. Lenge trodde man det var himmelen presten prekte om, men nå begynner man å forstå at Landet av Honning og aske er: Amerika. Så kommer noen også tilbake; det blir familiegjenforening – og en avsløring.