Mye moro med grønne (og røde!) stemmelapper, som ble flittig brukt. (Foto: Ivar Ødegaard)

Det første fysiske årsmøtet i Norsk Amatørteaterforbund på fire år ble arrangert i Trondheim 30. april. Den formelle delen av årsmøtet viste at NATF er i vekst og har kontroll med økonomi og aktiviteter, mens den uformelle delen viste hvor etterlengtet det var at folk kunne se og snakke med hverandre fysisk.

Delegatene ga også uttrykk for ambisjoner på vegne av NATF; ambisjoner om fulle kurs under høstens Teaterdager, ambisjoner om enda tettere bånd mellom medlemsgruppene og styret, og ambisjoner om vekst for NATF.

NATFs styreleder Janne Aasebø Johnsen ble valgt å lede årsmøtet, noe hun gjorde både med stø hånd og glimt i øyet! Norsk Amatørteaterforbund har årsmøte hvert 2. år, og årsmøtet for to år siden måtte altså foregå digitalt.

To-årsintervaller innebærer at møtet måtte bruke tid på å se bakover, blant annet ved å ta til etterretning Årsmeldingene for to år (2020 og 2021) og regnskap og revisjonsberetninger for to år. Aktiviteten disse to årene har vært påvirket av koronaepidemien og restriksjonene denne førte med seg. Aktiviteten har vært lavere hos medlemsgruppene og annerledes for sekretariatet. Mye tid og ressurser er gått med for å gi råd hvordan smitteverntiltak skulle håndteres. I 2020 ble Teaterdagene i sin helhet avlyst, i 2021 ble det arrangert en redusert utgave av Teaterdagene.

Nedskalert aktivitet har også påvirket pengebruken, og det er derfor overført midler til i år for å stimulere til økt aktivitet i forbindelse med Teaterdagene og NM i teatersport i høst.

Det ble besluttet ikke å øke kontingenten, og arbeidet en del med arbeidsprogrammet. (Det skal vi komme tilbake til senere). Valgkomiteens forslag ble vedtatt, og dermed ser styret slik ut:

Styreleder:
Janne Aasebø Johnsen, Lillehammer (repr. Lillehammer amatørteater)

Styremedlemmer: 
Espen Kvark Kvernbergh, Oslo
Kristin Friborg, Grua (repr. Hadeland Teaterlag)
Emil Husby, Trondheim (repr. Improoperatørene)
Frida Oline Evensen Winter, Porsgrunn

Vararepresentanter til styret:
Ragnhild Arntsen, Tiller (repr. Sjiraffen Kultursenter)
Anette Finnanger, Hagan (repr. Nittedal Teatersmie)
Gro Lystad, Asker (repr. Riddarsprang-laget)